Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiën

De omzet van Alfa is in 2022 met 7,9 procent toegenomen tot ruim 106 miljoen euro (autonome groei in 2021: 4,3 procent). De hogere omzetgroei ten opzichte van vorig jaar is hoofdzakelijk veroorzaakt door een groei in aantal klanten. In 2022 groeide het aantal medewerkers van Alfa met 52 personen. De arbeidskrapte vraagt om creatieve oplossingen. Enerzijds om aan de klantvraag tegemoet te kunnen komen, anderzijds willen we een verdere omzetgroei realiseren. 

Ondanks corona heeft het klantenbestand in het afgelopen jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt, met een groei van ruim 1.300 ondernemingen die voor Alfa hebben gekozen. Het aantal ondernemingen dat gestopt is of gekozen heeft voor een andere accountant, is net als in andere jaren beperkt gebleven omdat we op de goede momenten dichtbij waren.  Per saldo is het aantal klanten dus ook dit jaar weer gegroeid. Het resultaat in 2022 vóór belastingen was 13.231.022 euro. Dit is wederom een aanzienlijke verbetering ten opzichte van een jaar eerder (11.151.446 euro). Alfa behaalde in 2022 een boekresultaat op een drietal verkochte panden van 3.473.598 euro (inclusief een terugneming waardevermindering van 318.460 euro. Daartegenover stonden forse projectinvesteringen en een gratificatie aan medewerkers in het kader van het behaalde resultaat (totaal aan gratificaties ca. 1,5 miljoen euro).  

Goede liquiditeitspositie

De – toch al goede – liquiditeitspositie is verstevigd tot ruim 32 miljoen euro op de balansdatum 31 december 2022. Ook zet Alfa in op het snel betalen van crediteuren, om de rentelast op uitstaande liquiditeiten zoveel mogelijk te beperken. Het resultaat van een prima beheersing van ons werkkapitaal. Dat geeft ruimte om met eigen middelen te investeren en om een ruim dividendbeleid te blijven voeren. De solvabiliteit is in het verslagjaar stabiel gebleven en is licht toegenomen van 71,4 procent naar 71,8 procent. 

De gemiddelde incassoduur van de debiteurenvorderingen en de onderhanden projecten bedroeg in 2022 veertig dagen, net als in 2021. De doelstelling van vijfenveertig dagen is hiermee gerealiseerd.