Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij betrokken medewerkers

Om zowel op de korte als de langere termijn te blijven presteren, is het essentieel om te investeren in het werven en behouden van goede medewerkers. Zeker in een ongewoon jaar, waarin veel collega’s meerdere malen maandenlang niet op kantoor kwamen en uitsluitend via telefoon en computer communiceerden.

Alfa wil een goede werkgever zijn en blijven, die aantrekkelijk is voor haar medewerkers. Dit doen we door te investeren in opleidingen en door aantrekkelijke en flexibele arbeidsvoorwaarden aan te bieden. We creëren ook graag een positieve cultuur, waarin onze medewerkers ruimte krijgen voor ondernemerschap.

Gezonde en vitale medewerkers

Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers het beste functioneren wanneer zij gezond en vitaal zijn en beschikken over voldoende veerkracht. Een goede balans tussen werk en privé draagt daaraan bij. Daar schenken we binnen Alfa aandacht aan. Om die reden hebben wij ook volop aandacht besteed aan het belang van gezondheid en vitaliteit voor thuiswerkers. Met verschillende workshops, presentaties, artikelen en competities brachten wij bijvoorbeeld het belang van voldoende beweging onder de aandacht, maar ook van genoeg rust, een duidelijk dagritme en gezonde voeding.

Nieuwe medewerkers in coronatijd

Het werven van nieuwe medewerkers vroeg in deze online periode om de nodige aanpassingen. Toch is het ons gelukt om maar liefst 129 nieuwe medewerkers aan te nemen. Het inwerken en begeleiden van nieuwe collega’s was vervolgens wel een uitdaging. We hebben ervoor gekozen om hen zoveel mogelijk naar kantoor te laten komen, uiteraard binnen de coronabeperkingen. Daarnaast hebben we vanaf juni 2020 de introductiedag gewijzigd in een online introductieweek, die in de maanden daarna elke keer verder werd gefinetuned.  

In 2020 zijn we gegroeid naar 1017 medewerkers, uitgedrukt in aantal fte's (fulltime-equivalent) bedroeg het aantal medewerkers 866.

Werken op afstand

Vanuit de afdeling HR is de aandacht afgelopen jaar onder meer uitgegaan naar de ondersteuning van collega’s en leidinggevenden in relatie tot het werken en leidinggeven op afstand. Hiervoor zijn bijvoorbeeld verschillende online workshops georganiseerd, waarbij we met elkaar tot de ontdekking kwamen dat het ook online heel goed mogelijk is om verbinding met elkaar te voelen.

Ook vanuit de directie is volop inspanning geleverd om dichtbij de collega's te blijven. Hierover lees je meer in hun korte terugblik op deze pagina.

Hybride werken als nieuwe normaal

Gedurende deze periode ontstond ook de discussie over hybride werken ná de coronaperiode. Al snel werd duidelijk dat we als Alfa ook in de toekomst willen profiteren van de mogelijkheden die er zijn, om het werken op verschillende tijden en plaatsen te combineren. In aanloop daarnaartoe is aan elke medewerker een thuiswerkplek ter beschikking gesteld. Medewerkers konden voor een bedrag van 500 euro middelen uitzoeken om het thuiswerken te verbeteren. Hier is in de volle breedte gebruik van gemaakt.  

2020 was een jaar van omschakelen. Als we vooruitkijken naar 2021, dan wordt het de kunst om datgene vast te houden waar we van geleerd hebben en vooruit te kijken naar een nieuwe manier van samenwerken. Hybride: op afstand en ook dichtbij.   

Nominatie Driehoek 3D Trofee 

Alfa is in oktober 2020 door de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2020/2021. Dit is de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie, oftewel de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur. De 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit. Lees hier verder over onze aanmoedigingsprijs bij de Driehoek 3D Trofee.

Financiële medewerkersparticipatie met de MEBO

Het succes van een onderneming valt of staat met betrokken personeel. Dat creëer je onder meer door medewerkers daadwerkelijk eigenaar te maken van de onderneming waarvoor zij werken. Met onze MEBO-regeling zijn alle medewerkers mede-eigenaar van Alfa.

Via onderstaande links lees je: