Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij een stabiel klimaat

Om ook de toekomstige wereldbevolking te kunnen voeden en welvaart en welzijn te bieden, is de transitie naar een koolstofarme energievoorziening onvermijdelijk.

CO2: Op weg naar Net Zero 2030

We zetten verder in op het reduceren van onze CO2-uitstoot. Hiertoe hebben we ons gecommitteerd aan de Net Zero 2030-ambitie vanuit B Corp. Oftewel: CO2-neutraal in 2030.

Dichtbij duurzame mobiliteit

Binnen Alfa wordt fossielvrije mobiliteit gestimuleerd.

Energie-efficiënte gebouwen

In 2020 hebben we verdere stappen gezet in het verduurzamen van onze bedrijfspanden.

Duurzame energie

In combinatie met het beperken van onze energievraag en het verduurzamen van onze mobiliteit, werken wij eraan om alleen nog schone energie te gebruiken. We wekken met zonnepanelen onze eigen energie op en kopen duurzame energie in.