Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

2022 was het jaar waarin Alfa 80 jaar bestond en we hoog scoorden in de MT500 en MT1000 in de categorieën goed werkgeverschap, duurzaamheid en fiscaal advies. Een jaar waarin we met elkaar hard hebben gewerkt om te komen waar we nu staan. Daar zijn we trots op!

Een jaar van onrust

Maar er heerste dit jaar ook veel onzekerheid. De oorlog in Oekraïne zorgt helaas nog steeds voor veel leed en onzekerheid. Daarnaast dringen de effecten op tal van vlakken in ons leven door, zoals hogere kosten voor onder meer grondstoffen, energie en voedsel. De inflatie is nog niet eerder zo hoog geweest. We hadden niet verwacht dat na corona zoveel andere onzekerheden op ons pad zouden komen die zowel persoonlijk als zakelijk veel impact hebben op onze klanten en medewerkers.

Schaarste op de arbeidsmarkt

We merken in 2022 schaarste op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures steeg en de werkdruk nam toe. Verhoging van de arbeidsproductiviteit door innovaties en ICT lijkt een van de oplossingen. Alfa is het afgelopen jaar verder gedigitaliseerd en daarmee zijn we nog meer klaar voor de toekomst.

Stikstofcrisis

In juni 2022 presenteert het kabinet haar stikstofbesluit en dit plan heeft grote gevolgen voor de agrarische sector. Ook voor de klanten van Alfa. Hier liggen ook voor ons grote zorgen. We hebben het hier over bedrijven die vaak van generatie op generatie overgaan waar we als accountant en adviseur nauw bij betrokken zijn. We proberen door extra communicatie maar met name door een luisterend oor ondernemers bij te staan. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de oplossing niet eenvoudig is en echt maatwerk vereist.

Implementatie beleidsplan

In 2022 is het beleidsplan 'One Alfa' gepresenteerd aan alle medewerkers. De uitkomst hiervan is een ambitieus plan. Daarbij komen klantbeleving, techniek en commercie bij elkaar. We hebben een nieuw werkproces ingericht dat optimaal is geautomatiseerd. Ook reduceren we piekbelasting in de 'btw-aangiftemaanden’, waardoor we klanten per kwartaal van actuele informatie kunnen voorzien.  

Alfa scoort een 8- in het klanttevredenheidsonderzoek

We vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Daarom houden wij doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek. We willen weten wat we goed doen, maar ook of er nog aandachtspunten zijn ter verbetering van onze relatie. Het is belangrijk om feedback te krijgen. Dit jaar beoordeelden onze klanten ons met een 8-, een rapportcijfer om mee thuis te kunnen komen. We scoren goed op de kwaliteit van diensten en adviezen, we komen we onze afspraken na en er wordt oprechte interesse getoond door onze medewerkers.

Doen we dan alles goed?

Maar natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Klanten zien ons nog niet altijd als de beste partij binnen het vakgebied en we mogen ook wel wat transparanter zijn over de kosten die we in rekening brengen. Daar gaan we de komende jaren verder mee aan de slag. We willen uiteindelijk groeien naar abonnementsvormen zodat klanten nog beter weten waar ze aan toe zijn.

Toekomstbestendig ondernemen

Het jaar 2022 was een veelbewogen jaar. We hopen dat er in 2023 meer rust mag komen, waarbij we bereid zijn om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te blijven gaan. Dan wordt de wereld een stukje mooier dan die van het afgelopen jaar.

Namens de Raad van Bestuur,
Fou-Khan Tsang, Arnoud Bosch en Marco Vermin