Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Statutaire regeling inzake de resultaatverdeling

Artikel 23 van de statuten luidt als volgt:

Statutaire regeling inzake de resultaatverdeling

Artikel 23 van de statuten luidt als volgt: