Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij volwaardige arbeidsparticipatie

Wat doet Alfa met de Participatiewet?

In 2026 maar liefst 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of een handicap. Om dit doel te bereiken, zette de overheid in 2015 hoog in met de lancering van de Participatiewet. Die wet moet veel meer mensen uit deze doelgroep aan betaald werk helpen, met hulp van werkgevers. Zij moeten een bepaald percentage van hun functies voor hen reserveren.

De bedoelingen van de Participatiewet waren goed. Toch blijkt het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet altijd mee te vallen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) constateerde al in 2019 dat de wet haar doel voorbij schoot. Het beoogde aantal van 125.000 mensen uit de doelgroep is, met nog vijf jaar te gaan, een utopie.

Ook Alfa staat met volle overtuiging achter de Participatiewet, maar de uitvoering in de praktijk blijkt veel minder eenvoudig. Tot nu toe zijn er drie medewerkers in het kader van de wet aangenomen. Op een totaalaantal medewerkers van ruim duizend is dat geen indrukwekkende score. Daar staat tegenover dat het scheppen van extra arbeidsplaatsen juist in het werkveld van Alfa ambitieus is. Daar waar werkgevers er al in slagen om mensen via de Participatiewet in huis te halen, betreft het vooral banen die laagdrempeliger zijn; dit gebeurt veel minder bij werkgevers die accountancy- en adviesdiensten aanbieden.

Lange adem voor succes

Toch staat er bij Alfa één assistent accountant met afstand tot de arbeidsmarkt op de loonlijst, tezamen met een kantoormedewerker een een interieurverzorger. De drie medewerkers hebben contracten met een arbeidsduur tussen de 10 en 24 uur per week. Succesvol plaatsen van medewerkers blijkt bovendien een lange adem te vragen. Dan helpt het niet dat de lockdown sinds maart 2020 die begeleiding minder goed mogelijk maakt. Daardoor staat het wervingstraject tijdelijk on hold. Uiteindelijk wil Alfa toe naar een aantal van circa vijftien medewerkers die onder de Participatiewet vallen.

Groeien bij Alfa

Medewerkers ontwikkelingskansen bieden, op welk niveau dan ook, is altijd al verankerd in de Alfa-organisatie. Met het programma ‘Groeien bij Alfa’ krijgt elke medewerker de mogelijkheden en de ruimte om zich te ontplooien. Dat geldt ook voor medewerkers met een Participatiewetachtergrond.

Lees verder

Kortom, hoe je situatie ook is, er zijn altijd mogelijkheden! Een inspirerend persoonlijk verhaal over wat dit in de praktijk betekent, lees je hier. 

Een toelichting op hoe we ook in bredere zin omgaan met diversiteit en inclusiviteit binnen ons personeelsbestand lees je hier.