Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de Raad van Bestuur

2021: het jaar waarin we zouden teruggaan naar het oude normaal. Maar alles liep anders. We hadden wederom te maken met het coronavirus. Dat zorgde voor meerdere lockdowns en zelfs de invoering van een avondklok. Het werd ook weer een jaar waarin een beroep werd gedaan op ieders creativiteit. Bedrijven werden geprikkeld om aan de slag te gaan met een nieuw businessmodel (bijvoorbeeld maaltijden bezorgen of meer diensten online aanbieden). Dat vroeg lef en doorzettingsvermogen. De verschillen in branches waren groot. Waar de ene branche veel last had van het coronavirus en de financiële gevolgen, creëerde de andere branche kansen en mogelijkheden.  

Door de lockdowns werkten de Alfa-medewerkers vorig jaar veel thuis. Dankzij moderne communicatiemiddelen zoals Teams konden we gelukkig prima contact met elkaar blijven houden. Ook hebben we in 2021 een professionele audiovisuele studio ingericht, van waaruit wij op elk gewenst moment een online uitzending konden starten. In plaats van fysieke bijeenkomsten verzorgden we op deze manier bijeenkomsten voor onze klanten en interne webinars voor onze medewerkers.

In 2021 zijn we ook overgestapt op hybride werken. We werkten deels op kantoor en deels vanuit huis. Uitgangspunt daarbij was en is dat de dienstverlening aan onze klanten altijd voorop staat. De werkplek volgt het werk dat wordt uitgevoerd. Heeft een Alfa-medewerker veel overleg, dan werkt hij of zij bij voorkeur op kantoor. Wordt er veel concentratie verlangd, dan kan dat ook prima thuis. Dat doen we altijd veilig en met veel aandacht voor de vertrouwelijkheid van de klantgegevens. Alfa is in 2021 ook ISO 27001-gecertificeerd, omdat we rondom informatiebeveiliging aan de hoogste standaarden willen voldoen.

Alfa heeft in 2021 een agrarische portefeuille overgenomen. Dit betekent een grote uitbreiding van ons klantenbestand in Twente en Salland en bovendien mogen wij hierdoor ook nieuwe medewerkers begroeten.

Helaas zal ook 2022 een jaar zijn met onzekerheid. De oorlog in Oekraïne zorgt voor leed, onrust en onzekerheid. Daarnaast dringen de effecten ook op tal van vlakken in ons leven door, zoals hogere kosten voor onder meer grondstoffen, energie en voedsel.

We merken schaarste op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures blijft toenemen, ook binnen Alfa. Voor elke onderneming is het cruciaal om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers én om genoeg te investeren in het boeien en binden van de huidige medewerkers. Verhoging van de arbeidsproductiviteit door innovaties en ICT lijkt daarnaast de enige oplossing voor dit probleem. 

Ondanks deze ‘zorgen’ kunnen we in financieel opzicht bij Alfa met tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. Onze omzet groeide met 4,3% en het resultaat na belastingen is met € 8.360.554 niet eerder zo hoog geweest. Meer hierover lees je in ons impact- en jaarverslag. We nemen je graag mee in onze belangrijkste resultaten en ambities, waarbij we dichtbij klanten, medewerkers en maatschappij staan.  

We waren blij om ook in 2021 weer waarde toe te voegen aan klanten, medewerkers en maatschappij en gaan de komende jaren daar ook weer mee door. 

Namens de Raad van Bestuur,