Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij vitale ecosystemen op land

SDG 15: bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug, en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Dichtbij vitale ecosystemen op land (SDG 15)

Hoewel we er vaak onvoldoende bij stilstaan, maakt de mens deel uit van een groter ecosysteem, waarvan hij afhankelijk is voor zijn eigen voortbestaan. Voor een gezonde agrarische sector ‒ en daarmee de voedselvoorziening voor de mens ‒ zijn een gezonde bodem en een functionerend ecosysteem van levensbelang. Toch zien we vandaag een ongekende landdegradatie en teruggang in biodiversiteit, en de beschikbare vruchtbare landbouwgrond neemt sneller af dan ooit tevoren. De keuzes voor gebruikte voedingsstoffen, landbouwgewassen en technieken worden in toenemende mate bepaald door het besef en de wens dat ook in de toekomst de bevolking gevoed moet kunnen worden. 

Activiteiten en dienstverlening in de agrarische sector

In 2020 adviseerde Alfa circa 5.000 agrarische klanten. Daarbij ging het onder meer over investeringsvraagstukken en fiscale en juridische zaken, maar ook over het verschaffen van beter inzicht in de prestaties van de klant ten opzichte van zijn branchegenoten. In de gesprekken komen ook diverse duurzaamheidsvraagstukken aan bod en hoe de ondernemer daar goed invulling aan kan geven. Van groot belang voor het continuïteitsperspectief van de onderneming!

Alfa probeert een balans te bewaken tussen milieu, maatschappij en agrarisch ondernemerschap. Onze organisatie beseft dat de agrarische gemeenschap en gezonde ecosystemen op het land geen tegenstrijdige belangen zijn, maar dat zij elkaar juist nodig hebben om ook op termijn in Nederland levensvatbaar te blijven. De toekomstbestendigheid van natuurlijke hulpbronnen waarvan de agrarische ondernemer afhankelijk is, is niet gebaat bij een kortetermijnvisie. Met oog voor maatschappelijke belangen ondersteunen wij daarom de ondernemer in de gezondheid en toekomstbestendigheid van de onderneming. Het is onze ambitie om onze agrarische klanten in de toekomst te kunnen ondersteunen met data, die hen helpen om de bedrijfsvoering van het bedrijf verder te verduurzamen. Een beknopt overzicht van wat wij hierbij voor de klant kunnen betekenen, is terug te vinden op onze website.