Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij duurzame mobiliteit

Op weg naar fossielvrije mobiliteit

Binnen Alfa wordt fossielvrije mobiliteit gestimuleerd. Om die reden worden er met ingang van 2021 geen leaseauto’s op fossiele brandstoffen meer aan ons wagenpark toegevoegd, zodat de laatste leaseauto op fossiele brandstof uiterlijk in 2025 ons wagenpark verlaat. In 2020 was al 57% van de nieuw bestelde leaseauto’s volledig elektrisch (BEV) en 7% hybride (PHEV). De totale leasevloot bestaat hiermee voor 35% uit volledig elektrische leaseauto's en voor 8% uit hybride leaseauto's.

Niet alleen zetten wij zelf grote stappen in de modernisering van onze mobiliteit, wij proberen ook onze klanten te voorzien van informatie die hen helpt om dit ook te doen. Zoals met artikelen over de verplichting tot het installeren van laadpunten voor elektrische auto's, subsidie voor schone vracht- en bestelwagens of fiscale voordelen voor elektrische personenauto's, of algemenere maatregelen met betrekking tot vervoer en klimaat.

Rijden met een gezonde spanning

Ook kleinschalig wordt getracht een steentje bij te dragen aan verduurzaming van de mobiliteit. Zo is afgelopen jaar bij de vestiging in Wageningen een slimme bandenpomp in gebruik genomen, die voor iedereen gratis te gebruiken is.

Hiermee helpen wij onze omgeving, onze klanten, en onze eigen mensen om te besparen op brandstofgebruik en bandenslijtage. Dit levert een bijdrage aan een schonere leefomgeving en een hogere verkeersveiligheid. Ook voor elektrische auto’s helpt dit om de bandenslijtage te verminderen en om meer kilometers te kunnen rijden met dezelfde hoeveelheid energie.

Lees hierover meer in ons nieuwsbericht over de slimme bandenpomp.