Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energie-efficiënte gebouwen

In 2020 hebben we verdere stappen gezet in het verduurzamen van onze bedrijfspanden.

De energie-efficiëntie van onze kantoorpanden is verder in kaart gebracht en vertaald naar een meerjarig investeringsprogramma, teneinde alle panden uiterlijk 2030 te kunnen laten voldoen aan energielabel A. Een aantal panden hebben in 2020 al een (beter) label gekregen.

Gemiddeld hebben onze kantoren nu al energielabel A (o.b.v. de gemiddelde energie-index), maar vooral bij enkele oudere panden moet nog een flinke slag worden gemaakt. Tegelijkertijd vroeg de actuele situatie om een herbezinning op ons huisvestingsbeleid en de investeringen die we bereid zijn om de komende jaren te doen.

De situatie die ons dwong - maar ook leerde - om veel thuis te werken, zal naar verwachting ook na de crisis van grote invloed zijn op de wijze waarop we ons werk organiseren en vanuit welke locatie dit zal gebeuren. Het zogeheten hybride werken zal ertoe leiden dat onze panden een lagere bezettingsgraad hebben.

De overige kantoorpanden zijn verder in kaart gebracht, om ze door middel van een meerjarig investeringsprogramma in 2030 te kunnen laten voldoen aan energielabel A. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de situatie per eind 2020.

Het simpelweg afstoten van panden met de slechtste labels vinden we een schijnoplossing. Voor ons is verduurzaming van ons kantorenbestand een integraler thema, waarin wij bijvoorbeeld ook grondstoffenbehoud (circulaire economie) en de bereikbaarheid van het kantoor met de fiets en het openbaar vervoer meewegen.

Ook proberen wij onze klanten actief te informeren over regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiënte gebouwen, zoals met artikelen over bijvoorbeeld de wettelijke verplichting dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben.