Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vreedzame samenleving en sterke publieke diensten

Een vreedzame en inclusieve samenleving met oog voor duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder doeltreffende en verantwoordelijke instituties op alle niveaus en een toegankelijke, eerlijke rechtsgang voor iedereen.

Dichtbij rechtszekerheid voor onze klanten

Het jaar 2020 heeft de focus verscherpt op de gevolgen van de economische productie voor het klimaat. We zien hier met name ontwikkeling in de rechtspraak als gevolg van de Urgenda-zaak en de PAS-uitspraak van de Raad van State.