Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verwachtingen 2021

Voor 2021 is de verwachting dat de omzet doorgroeit naar een bedrag dat iets onder de € 100 miljoen ligt. Hoewel het klantenbestand in 2020 redelijk corona proof is gebleken, blijft het moeilijk om in te schatten wat de impact op de langere termijn is. Met name op het moment dat de crisis ook haar invloed doet gelden op ondernemers aan wie onze klanten hun producten of diensten normaliter leveren. De economie is ten dele in slaap gehouden en het is onduidelijk hoe zij daaruit gaat ontwaken. Veel ondernemingen hebben geen vet meer op de botten, wat het investeringsklimaat in de komende jaren zeker geen goed zal doen.

Het resultaat in 2021 zal naar verwachting lager uitkomen dan het resultaat in 2020. Deze verwachting is gebaseerd op investeringen, die gestart zijn om onze dienstverlening nog meer te ondersteunen met behulp van nieuwe ICT. Deze investering betreft niet uitsluitend de technische kant van deze verandering en de tijdelijke samenloop van meerdere ICT-systemen. Het betreft ook zeker de opleiding/trainingen die hiermee samenhangen, die onze medewerkers moeten helpen om in deze veranderende omgeving op een andere wijze te werken en onze klanten daarin mee te nemen. Er staan voor 2021 geen overige grote investeringen op stapel, die gepaard gaan met uitstroom van grote hoeveelheden liquide middelen. Hierdoor zal de liquiditeitspositie naar verwachting komend jaar verder toenemen. In de lagere resultaatverwachting is rekening gehouden met een eerste negatief effect van corona, dat in 2020 nog nauwelijks zichtbaar was.

Ondanks de moeilijke arbeidsmarkt verwachten we mede door een gerichte arbeidsmarktcampagne een lichte groei van het aantal medewerkers.

De ontwikkelingen in de sector leiden ertoe dat steeds minder kantoren hun Wta-vergunning houden. Het data-analyseonderzoek van de AFM (gepubliceerd in februari 2021) bij niet-OOB-accountantsorganisaties heeft als uitkomst dat kantoren met weinig wettelijke controles een hogere kans hebben op onvoldoende kwaliteit. Dit zal voor Alfa naar verwachting leiden tot nog meer vraag uit de markt voor het uitvoeren van controleopdrachten. Dit zal overigens gepaard gaan met de voornoemde uitdaging, om voldoende gekwalificeerd personeel te behouden en te werven, en om de benodigde kwaliteit op hoog niveau te houden.

Komend jaar zullen we ons opnieuw gaan beraden op het huisvestigingsbeleid. Dit wordt enerzijds ingegeven door de nieuwe realiteit, waardoor medewerkers na de pandemie meer hybride gaan werken (werken op locatie waar het op dat moment het meest wenselijk is) en anderzijds door het vraagstuk om onze panden in 2030 ‒ of zoveel eerder als mogelijk ‒ op energielabel A te krijgen.