Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2020

(in €)

2020

2019

   

Resultaat deelnemingen

7.359.094

6.291.814

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

(354.124)

(369.300)

Totaal resultaat na belastingen

7.004.970

5.922.514