Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij de lokale economie

SDG 8: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Dichtbij de lokale ondernemer

Alfa wil bijdragen aan een samenleving met gezonde ondernemingen, die blijvend maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren. Het behalen van financieel solide resultaten is daarbij essentieel om medewerkers een passend loon te kunnen betalen, leveranciers een eerlijke prijs, en om bestand te zijn tegen enige tegenwind. Hier helpen en adviseren wij onze klanten bij, maar dit geldt ook voor Alfa zelf.

Dichtbij de ondernemer, ook in coronatijd

Zeker ook in deze – voor veel ondernemers zware – coronatijd hebben onze mensen veel extra inspanningen geleverd om de ondernemers met raad en daad bij te staan en door deze moeilijke tijd heen te helpen. Meer hierover lees je hier.

Trots op onze klanten

Wij zijn trots op onze klanten en onze klanten zijn blij met ons. Dat laten we graag zien. Daarom publiceren wij op onze website regelmatig ondernemersverhalen, waarin wij onze klanten aan het woord laten. Ook bieden we onze klanten graag een podium in het relatiemagazine Mens in bedrijf. Voorafgaand aan elke editie verschijnt er een filmpje online, als voorproefje! Het filmpje van de decembereditie van 2020 zag je op de startpagina van dit jaarverslag of hieronder.

Waardevolle werkgelegenheid, ook binnen ons eigen bedrijf

Ook Alfa zelf wil goede werkplekken en werkgelegenheid blijven bieden, en positieve impact maken op mens, maatschappij en milieu. Continuïteit is hierbij een randvoorwaarde, waarbij Alfa niet streeft naar een maximale winstgevendheid, maar naar een solide rendement.

Dit rendement gebruiken wij om hoogwaardige lokale werkgelegenheid te bieden op onze kantoren. Hierbij besteden wij veel aandacht aan de vitaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers.

Wij investeren volop in persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers, en proberen iedereen een eerlijke kans te bieden.

En als er onderaan de streep financiële winst overblijft, komt deze niet ten goede aan enkele vermogende investeerders, maar aan alle medewerkers, want Alfa is volledig eigendom van alle medewerkers.