Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CO2: Op weg naar Net Zero 2030

We zetten verder in op het reduceren van onze CO2-uitstoot. Hiertoe hebben we ons gecommitteerd aan de Net Zero 2030-ambitie vanuit B Corp. Oftewel: CO2-neutraal in 2030. Dit doen wij onder andere door onze panden energiezuiniger te maken, om onze energiebehoefte te beperken. Maar ook door energie duurzaam in te kopen of zelf op te wekken, en door ons wagenpark te elektrificeren.

Een CO2-voetafdruk is de uitstoot van CO2, uitgedrukt per individu(ele medewerker). Om het succes van onze inspanningen op dit terrein te beoordelen, vormt de uitstoot per medewerker een bruikbaarder maatstaf dan de absolute uitstoot. Die absolute uitstoot wordt immers ook sterk beïnvloed door bijvoorbeeld economie en bedrijfsovernames. Onze CO2-voetafdruk is afgelopen jaar met ruim 1/3 deel gedaald, van 3,37 ton CO2/fte in 2019 naar 2,08 ton/fte in 2020. 

De grootste daling van onze uitstoot wordt veroorzaakt door het feit dat we minder reisbewegingen hebben gemaakt door de coronacrisis. Dit effect zal deels tijdelijk van aard zijn. Tegelijkertijd heeft deze periode iedereen geleerd dat op afstand samenwerken bijzonder goed mogelijk is. Hierdoor zal niemand het ook na corona meer vanzelfsprekend vinden om voor elke werkdag of voor elk overleg op pad te gaan. Met andere woorden: we verwachten en hopen dat een groot deel van de verminderde reisbewegingen en bijbehorende uitstootvermindering ook blijvend zal zijn. 

Naast de corona-crisis, heeft ook de elektrificatie van ons wagenpark bijgedragen aan de verlaging van de uitstoot. Dat geldt eveneens voor het feit dat het gemiddelde Nederlandse wagenpark schoner is geworden, waardoor de gemiddelde uitstoot van privéauto's eveneens daalde. Deze twee effecten zijn in omvang vooralsnog beperkter dan het effect van het veranderde reisgedrag het afgelopen jaar.

Lees meer op de volgende pagina's over: