Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij een positieve impact

Alfa is een B Corp. B Corps zijn ondernemers, die naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreven. Zij zien duurzaam ondernemen als zakendoen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Dit betekent dat wij als B Corp onze maatschappelijke verantwoordelijkheid proberen te nemen en goede voorouders beogen te zijn voor toekomstige generaties.

In de huidige veranderingen binnen onze maatschappij heeft iedereen een rol. Vooral ondernemers, met hun grotere impact, kunnen het verschil maken in die duurzame transitie. Zij zijn het fundament van de lokale economie, de dragers van de maatschappij. Alfa kan hen, als accountant en adviseur, begeleiden bij hun duurzaamheidsdoelstellingen. Juist omdat wij bij uitstek de vertrouwenspersoon van ondernemers zijn.

Zo willen we een motor zijn van een duurzamere economie, voor de toekomstbestendige uitdagers. Door ondernemers te ondersteunen die vooruit willen. Door de gespecialiseerde accountant te zijn voor maatschappelijke koplopers op dit gebied, en voor bedrijven die uitgedaagd worden door alle veranderingen die op hen afkomen.

Hoe maakt Alfa impact?

Dichtbij maatschappelijk relevante dienstverlening

Alfa maakt haar grootste impact op onze maatschappij door de dienstverlening die zij haar klanten biedt. Primair ondersteunen we klanten bij financiële, bedrijfseconomische en bedrijfskundige vraagstukken. Daarbij reiken wij inzichten aan hen aan, we voegen betrouwbaarheid toe bij verantwoordingen en we geven advies. Dit doen wij op een onafhankelijke, objectieve en integere wijze, waarbij wij ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke rol die wij hebben. Tegelijkertijd willen wij onze klanten ook uitdagen om vooruit te kijken, naar een duurzame toekomst. Daarbij is het belangrijk om verder te kijken dan de financiële of fiscale aspecten van hun onderneming. Het is onze rol om samen met hen na te denken over duurzaamheidsvraagstukken en de wijze waarop zij hier als klant op zouden kunnen anticiperen.

Dichtbij ondernemers die vooruit willen

Alfa zet zich daarnaast in voor de ‘impactvoorlopers’: de B Corps, sociale ondernemingen en veranderaars. Maar we zijn ook graag de accountant voor de veel grotere groep met ondernemers die vooruit willen, maar nog zoekende zijn naar een goede route. Solide financiën en goede bedrijfsvoering zijn uiteraard voor alle ondernemers essentieel, maar dat geldt misschien nog wel in sterkere mate voor ondernemers die impact willen maken en waarde willen toevoegen.

Dichtbij een positieve impact met onze eigen bedrijfsvoering

Vanzelfsprekend proberen we ook vanuit onze interne bedrijfsvoering continu een positieve impact te maken op de wereld om ons heen. Hieronder verstaan wij ook dat onze eigen bedrijfsuitoefening geen vermijdbare negatieve effecten mag hebben op de wereld en de mensen om ons heen. Negatieve effecten die we niet kunnen vermijden, compenseren we zoveel mogelijk. Daarin willen we het goede voorbeeld geven en waardevolle ervaringen opdoen, die we ook weer kunnen delen met onze klanten.

Welke thema's geven wij prioriteit?

Ter reflectie op welke zakelijke en maatschappelijke thema's wij extra aandacht zouden moeten geven, hebben wij eind 2019 een enquête uitgezet onder een groep van zowel interne als externe belanghebbenden. Op basis van hun input hebben wij een zogeheten materialiteitsmatrix opgesteld van de meest relevante thema's. Hier gaan wij uitgebreider op in op deze pagina.

Mede aan de hand van de resultaten van bovengenoemde materialiteitsanalyse, hebben wij de informatie in dit online verslag geordend op basis van de voor ons meest relevante 'Sustainable Development Goals' (SDG's). Een nadere toelichting op deze SDG's en waarom zij voor ons van belang zijn, is te vinden op deze pagina.