Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij duurzame impact: daarom zijn we een B Corp

B Corp - wat staat voor 'Benefit Corporation' - is een snel groeiend netwerk van bedrijven die excelleren op het gebied van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid, en die elkaar stimuleren om zich in te zetten voor een betere wereld.

Dit zijn bedrijven met winstoogmerk, die zich vrijwillig committeren aan hoge standaarden op het gebied van sociale en milieuvriendelijke prestaties, verantwoording en transparantie.

B Corps erkennen dat de verandering waar we in de wereld naar zoeken, bij onszelf vandaan moet komen. Daarom zijn wij er trots op dat we samenwerken met andere Nederlandse B Corps, zoals Dopper, Better Future, Suslight, Enie.nlSwink en Reestlandhoeve.

Hercertificering

B Corps laten zich daar ook op certificeren. Dit sluit goed aan bij de missie van Alfa en de maatschappelijke meerwaarde die wij willen toevoegen. Daarom is Alfa sinds 2014 gecertificeerd B Corp.

In 2020 hebben wij de hercertificering voor B Corp succesvol doorlopen. Hierbij haalden we met 115 van de maximale 200 punten een beduidend betere score dan bij de voorgaande certificering (102 punten). Het streven is om bij iedere certificering waar mogelijk de voorgaande score te verbeteren. Het B Corp-certificeringsproces richt zich op vijf hoofdthema's. De grootste verbetering bereikten we op het thema governance. De beste score behaalden we opnieuw op het thema medewerkers, mede omdat Alfa volledig eigendom is van de medewerkers. Ook op de thema's lokale gemeenschap en klanten behaalden we een betere score dan bij het voorgaande assessment.

Meer weten?