Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstgericht ondernemen

Alfa heeft de ambitie uitgesproken om het duurzaamste accountants- en advieskantoor van Nederland te willen zijn. Wij definiëren dat ook wel als “wij willen toekomstgericht ondernemen”. Dit is ook een logisch gevolg van de bijzondere eigendomsstructuur van Alfa, waarbij het personeel eigenaar is van het bedrijf. Dit vraagt om een rentmeestergedachte, waar het gaat over de toekomst van de organisatie en de impact die de dienstverlening heeft op onze omgeving.

In 2020 hebben we verdere initiatieven genomen ten aanzien van het verduurzamen van onze organisatie. Zo hebben wij stappen gezet in het duidelijker positioneren en doorontwikkelen van onze advisering op duurzaamheidsgebied. Ook hebben wij de principes van integrated reporting een veel grotere rol gegeven in ons online jaarverslag. Daarnaast hebben wij de hercertificering voor B Corp succesvol doorlopen. Hierbij haalden we met 115 van de maximale 200 punten een beduidend betere score dan bij de voorgaande certificering (102 punten). Het maximale aantal van 200 punten is - vanwege de branche waarin Alfa actief is - niet haalbaar. De score van 115 moet dan ook worden afgezet tegen het gemiddelde van de B Corp-accountantskantoren, dat op 88 uitkomt. Het streven is om bij elke certificering waar mogelijk de voorgaande score te verbeteren. Het B Corp-certificeringsproces richt zich op vijf hoofdthema's. De grootste verbetering bereikten we op het thema governance. De beste score behaalden we opnieuw op het thema medewerkers, mede omdat Alfa volledig eigendom is van de medewerkers. Ook op de thema's lokale gemeenschap en klanten haalden we een betere score dan bij het voorgaande assessment.

De energie-efficiëntie van onze kantoorpanden is verder in kaart gebracht en vertaald naar een meerjarig investeringsprogramma, om uiterlijk 2030 alle panden te kunnen laten voldoen aan energielabel A. Binnen Alfa wordt fossielvrije mobiliteit gestimuleerd. Met ingang van 2021 is het daarom alleen nog mogelijk om leaseauto's te bestellen, die geen gebruikmaken van fossiele brandstoffen. In 2020 was 57% van de nieuw bestelde leaseauto’s volledig elektrisch en was 7% hybride. Van de totale leasevloot is nu 35% elektrisch en 8% hybride.

In 2020 heeft Alfa 425.229 kWh aan energie opgewekt met behulp van zonnepanelen op elf van onze kantoorpanden. Dit is circa één vijfde deel van ons totale elektriciteitsverbruik. Ook kleinschalig wordt getracht een steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Zo is afgelopen jaar in Wageningen een slimme bandenpomp in gebruik genomen, die aan iedereen beschikbaar is gesteld. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het milieu, doordat het brandstofgebruik wordt teruggebracht en bandenslijtage wordt verminderd.