Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vreedzame samenleving en sterke publieke diensten

SDG 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Vreedzame samenleving en sterke publieke diensten (SDG 16)

Een vreedzame en inclusieve samenleving met oog voor duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder doeltreffende en verantwoordelijke instituties op alle niveaus en een toegankelijke, eerlijke rechtsgang voor iedereen.

Alfa heeft als accountantskantoor een maatschappelijke functie binnen het economisch systeem. Als vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer voegt de accountant betrouwbaarheid toe aan (financiële) informatie van bedrijven en andere organisaties. Hiermee dragen we bij aan het onderlinge vertrouwen tussen ondernemers, klanten, financiers en overheden. Dat vertrouwen is van levensbelang voor een goed functionerende (lokale) economie. Met andere woorden: we vervullen als accountants een taak, die het publiek belang in belangrijke mate dient.

Wij zijn ons bewust van onze bijzondere maatschappelijke rol en de verplichtingen die daarmee samenhangen. Die maatschappelijke rol staat de afgelopen jaren wel onder druk door een aantal schandalen die hebben gespeeld. De accountancysector heeft daarbij haar maatschappelijke rol in ogen van velen niet waar kunnen maken. Hierna is er door de sector, alsmede door de politiek, veel onderzoek gedaan naar het functioneren van de sector. Dit heeft geleid tot een verscherpt toezicht en een groot aantal nieuwe regels waaraan accountants dienen te voldoen.

Alfa heeft haar verantwoordelijkheid intern – maar ook binnen de sector – altijd heel serieus genomen. Vanuit die positie heeft onze organisatie ook actief deelgenomen aan de discussie en bijdragen geleverd aan (onder andere) het bestuur van SRA en diverse werkgroepen.

Een uitgebreidere terugblik op onze juridische dienstverlening in 2020 valt te lezen op deze afzonderlijke pagina.

Compliance en kwaliteit

Alfa maakt voor compliance en kwaliteit onderscheid tussen de assurancepraktijk en de samenstelpraktijk. Beide praktijken hebben een eigen bureau vaktechniek en een eigen stelsel van kwaliteitsbewaking. Binnen de Raad van Bestuur is Arnoud Bosch verantwoordelijk voor de samenstelpraktijk. Fou-Khan Tsang is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de assurancepraktijk en non-executive bestuurder van Alfa Accountants.

Extern toezicht

Een uitgebreidere toelichting op onze Assurancepraktijk en de kwaliteitsborging hierbinnen, is te vinden op deze pagina.

Een uitgebreidere toelichting op onze Samenstelpraktijk en de kwaliteitsborging hierbinnen, is te vinden op deze pagina.

Alfa is lid van SRA en valt derhalve voor zowel de samenstelpraktijk als de assurancepraktijk onder het toezichtregime van SRA. In 2016 (samenstel) en 2017 (wettelijke controle en Wwft) heeft de laatste grote integrale review plaatsgevonden, waarbij alle elementen als voldoende zijn afgetoetst.

Extern Toezicht

2017

2018

2019

2020

Opzet en bestaan stelsel van kwaliteitsbeheersing

    

- Accountants

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

- Fiscaal

    

Werking stelsel van kwaliteitsbeheersing Dossieronderzoeken

    

- Wettelijke controle

voldoende

   

- Vrijwillige controle

    

- Beoordelen

    

- Samenstellen

voldoende

   

- Overige accountantsopdrachten

    

- Fiscaal

voldoende

   

- Wwft

voldoende

   

Totaaloordeel toetsing

voldoende

   

Status AFM-domein (indien van toepassing)

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

Status NBA-domeinen

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

Verder lezen?

Meer over kwaliteit is ook terug te vinden elders in dit verslag onder de paragraaf 'Kwaliteit en Cultuur'.

Een terugblik op onze juridische dienstverlening in 2020 valt te lezen op deze afzonderlijke pagina.