Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze impact op de SDG’s

Om toekomstige bewoners van onze aarde ook een prettig leefbare samenleving te kunnen bieden, zijn op heel veel verschillende onderwerpen nog grote verbeteringen noodzakelijk. Dit grote speelveld aan maatschappelijke thema’s heeft de VN vertaald naar 17 concrete doelen voor 2030. Dit zijn de zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg SDG’s (Sustainable Development Goals).

Donkergekleurd de voor Alfa meest relevante SDG's

Dichtbij de voor ons relevante SDG’s

Op sommige SDG’s heeft Alfa in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering meer impact dan op andere, zoals ook terug te zien is in onze zogeheten 'materialiteitsanalyse'. Zo is onze impact op bijvoorbeeld SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) veel groter dan op SDG 1 (geen armoede). Als we een selectie maken van de doelen die wij het meest relevant achten voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van Alfa, dan ligt onze grootste impact bij de volgende zes SDG's:

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

Via onze diensten dragen wij eraan bij dat ondernemers kunnen focussen op het laten floreren van hun onderneming, waarmee zij - net als wijzelf - lokaal werkgelegenheid scheppen. Alfa gelooft in de kracht van lokaal ondernemerschap als een van de hoekstenen van de maatschappij, waarbij ondernemingen toekomstbestendig ondernemen en op duurzame wijze meervoudig waarde creëren.

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

Deze SDG vat in brede zin samen waar Alfa binnen haar dienstverlening impact op maakt. Wij zien ondernemers als het fundament van de lokale economie, die met hun relatief grote impact het verschil maken in de transitie naar een duurzame economie. Alfa is als accountant bij uitstek de vertrouwenspersoon van ondernemers. Vanuit onze adviseursrol zijn wij in de positie om ondernemers te begeleiden bij hun duurzaamheidsambities.

SDG 12: verantwoorde productie en consumptie

Veel klanten van Alfa zijn werkzaam in de productieketens van bijvoorbeeld voedsel of kunnen – net als wijzelf – binnen hun dagelijks handelen bijdragen aan duurzamere productie- en consumptiepatronen.

SDG 13: klimaatactie

Zowel voor veel klanten als voor onze eigen organisatie bestaat een belangrijk deel van de negatieve milieu-impact uit de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van (onder andere) energiegebruik. Wij werken actief aan het terugdringen van deze negatieve impact.

SDG 15: duurzaam behoud van ecosystemen op het land

Veel klanten van ons zijn werkzaam in de landbouw. Een gezonde bodem en biodiversiteit zijn essentieel voor de toekomstbestendigheid hiervan. Het is onze verantwoordelijkheid om, in onze rol van adviseurs, ook het belang van een vruchtbaar ecosysteem mee te wegen in onze adviezen.

SDG 16: vreedzame samenlevingen met eerlijke en toegankelijke instituties

De primaire rol van de accountant vormt een essentieel onderdeel van een adequaat en eerlijk functionerende economie, die is gebaseerd op samenwerking en vertrouwen.

Verder lezen?

Voor een uitgebreide toelichting over hoe wij invulling geven aan deze SDG's en welke resultaten wij hierop bereikt hebben in 2020, ga terug naar het hoofdmenu.