Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Belangrijkste ontwikkelingen 2020

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de coronacrisis uitbrak. Een crisis met ongekend grote, mondiale gevolgen. Door de forse overheidssteun wisten veel bedrijven het hoofd boven water te houden en is het aantal faillissementen in Nederland in jaren niet zo laag geweest als in het afgelopen jaar. Bij Alfa is direct na de uitbraak van het virus alles op alles gezet om de klanten in de zwaarst getroffen sectoren in kaart te brengen en om hen te ondersteunen op het gebied van de door de overheid opengestelde regelingen, of om hen anderszins te adviseren. Om goed inhoud te geven aan ‘Alfa overal dichtbij’ is al snel na de corona-uitbraak een speciaal TOP-team geformeerd met kennis van de verschillende regelingen, om onze klanten maximaal support te bieden. Ook door middel van webinars zijn klanten geïnformeerd over de ondersteuningsmaatregelen die de overheid in het afgelopen jaar heeft opengesteld.

Hoewel Alfa ook een sector- en branchebeleid voert en bepaalde klantgroepen meer dan gemiddeld in portefeuille heeft, is gebleken dat het klantenbestand van Alfa tot op heden redelijk coronaproof lijkt. Waar we hadden verwacht een hogere voorziening voor oninbaarheid van debiteurenvorderingen te moeten treffen, zagen we gedurende het jaar echter juist een daling van deze voorziening met € 116.000.

Ook voor de medewerkers van Alfa was de impact van de crisis groot. Waar thuiswerken al gebruikelijk was voor veel medewerkers, veranderde de optie om dit te doen in een verplichting. Hoewel Alfa in technisch opzicht prima voorbereid was om te telewerken en te vergaderen via videobellen, vroeg dit toch om de nodige aanpassingen. In praktisch opzicht heeft Alfa alle medewerkers gefaciliteerd om een goede thuiswerkplek in te richten. In het afgelopen jaar is de permanente educatie veelal in webinarvorm aangeboden en de maand november is uitgeroepen tot Alfa Groeimaand. Door webinars, workshops of coaching aan te bieden, is zoveel mogelijk voorzien in de behoefte om iedere medewerker te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Ondanks alle beperkingen in het afgelopen jaar hebben we onze groeistrategie meer dan waargemaakt. Zo is de autonome omzet met 6,5 % gestegen. In 2020 hebben er geen overnames plaatsgevonden van kantoren.

In 2020 zijn belangrijke vorderingen gemaakt met ons project ‘Get out of the Groove’, dat als doel heeft om een nieuw werkproces in te richten, dat optimaal geautomatiseerd is. Hierdoor kan op een efficiënte en eenduidige wijze het gewenste en afgestemde bedieningsconcept van de klant worden verzorgd. In dit programma is ook opgenomen dat we met zo min mogelijk verschillende software het ultieme werkproces willen gaan uitvoeren. Efficiëntie, die ertoe leidt dat we onze klanten kunnen voorzien van actuele informatie.

Ook aan de advieskant zijn in 2020 belangrijke stappen gezet. Sinds half april 2019 participeert Alfa in de ontwikkeling van de applicatie Taxvice door SDU. Taxvice is een innovatieve applicatie, waarin (fiscaal) adviseurs op één plek kunnen samenwerken en efficiënte tools beschikbaar krijgen voor de grotere adviestrajecten. Op langere termijn is ook adviessignalering door middel van een datawarehouse voorzien. Per 1 oktober 2020 is Taxvice ingezet voor alle belangrijke fiscaal-juridische adviesopdrachten. De invoering ervan betekent ook een verandering in de dagelijkse werkwijze, die nog steeds tijd en aandacht nodig heeft om uiteindelijk succesvol te worden doorgevoerd.

Op maatschappelijk gebied is Alfa afgelopen jaar onder meer betrokken geweest door ondersteuning te bieden vanuit de Alfa Foundation. Op dit fonds kunnen medewerkers van Alfa ‒ die direct betrokken zijn bij het doel waarvoor ondersteuning gevraagd wordt ‒ een beroep doen voor de instelling of het initiatief, dat dit doel wil realiseren. In 2020 zijn 22 aanvragen gehonoreerd en is er een bedrag van € 39.476 uitgekeerd aan uiteenlopende initiatieven, variërend van een jeugdhonk tot een Schuldhulpmaatje.