Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij een stabiel klimaat

SDG 13: neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Dichtbij een stabiel klimaat

Om ook de toekomstige wereldbevolking te kunnen voeden en welvaart en welzijn te bieden, is de transitie naar een koolstofarme energievoorziening onvermijdelijk. De energietransitie en omschakeling naar een CO2-arme economie vragen om verantwoorde consumptie- en productiepatronen, op het vlak van (onder andere) energie. Voor Alfa betekent dit niet alleen dat we in onze eigen bedrijfsvoering toewerken naar CO2-neutraliteit, maar ook dat wij met onze klanten – en waar mogelijk leveranciers – meedenken over wat deze transitie betekent voor hun verdienmodel(len). Hierbij gaat het er uiteraard niet om dat uitstoot of andere nadelige milieueffecten administratief verschuiven naar anderen in de keten. Waar het wel om gaat, is dat gemaakte keuzes op keten- en systeemniveau zinvol moeten zijn.

In onze dienstverlening naar onze klanten hebben wij ook in 2020 geprobeerd om de negatieve impact op mens, milieu en maatschappij zoveel mogelijk te beperken. Daarom letten wij erop hoe wij onze diensten bij onze klanten brengen. Dat doen we door ons energie- en papiergebruik terug te dringen, maar ook door ervoor te zorgen dat wij zo weinig mogelijk CO2 uitstoten als wij onze klanten bezoeken. Ook ons energieverbruik proberen we steeds verder terug te dringen; door schone energie in te kopen en door onze energie zelf op te wekken.

Daarnaast hebben we in 2020 geprobeerd om onze impact te vergroten door onze klanten te adviseren over duurzame zaken en duurzame investeringen.

Lees meer op de volgende pagina's over: