Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Samenleving

Alfa wil de resultaten van mkb-ondernemers optimaliseren en lange termijn waarde creëren. We doen dit door brede financiële kennis lokaal aan te bieden en te verbinden met specialistische branchekennis. Daarbij willen we dicht bij de samenleving te staan en daarom hebben we in 2023 een bijdrage geleverd aan maatschappelijke initiatieven. 

Initiatieven in 2023

Een aantal lichten we hieronder verder toe: 

Dutch Food Week
In 2023 waren we wederom partner van de Dutch Food Week. Omdat we trots zijn op wat onze agrarische ondernemers produceren en waar zij voor staan. Samen dragen we dat graag uit. Door ons partnership met de Dutch Food Week willen we ook collega’s betrekken en inspireren. De veranderingen in de sector vragen veel van producent én consument. Door bewustwording te creëren dragen we ook intern een stukje bij aan deze continue verandering.  

Qredits
Qredits is de landelijke organisatie die microfinancieringen voor kleine ondernemers verstrekt. De stichting heeft geen winstoogmerk en zet al haar middelen en diensten in voor een betaalbare prijs. Het doel is om ondernemerschap in Nederland toegankelijker te maken, want ondernemers hebben de toekomst. Alfa ondersteunt dit van harte en speelt een rol in de persoonlijke coaching van de ondernemers door het beschikbaar stellen van haar adviseurs. 

ZOA-Vluchtelingenzorg
ZOA-Vluchtelingenzorg ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp door hen te helpen hun leven opnieuw op te bouwen. Alfa vindt maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk en is daarom ook al jaren betrokken bij dit project. Voor de medewerkers van Alfa een bijzondere interculturele ervaring en voor ZOA een kans om de kwaliteit van de noodhulp- en wederopbouw projecten verder te versterken. 

Coalition Circular Accounting
Alfa nam ook in 2023 deel aan de Coalition Circular Accounting (CCA). Dit is een samenwerkingsverband van accountants, financiers en specialisten op het gebied van circulaire economie, opgericht door Circle Economy en de NBA en gesteund door Invest-NL. Zo hebben we in 2023 onder andere bijgedragen aan een whitepaper (met Nederlandse vertaling) over circulaire rapportage op grond van ESRS S5. In de Coalition Circular Accounting participeren naast Alfa ook ABN Amro, Deloitte, Avans Hogeschool, Copper8 en Nyenrode Business University.

Lokaal betrokken

Tot slot ondersteunen de lokale vestigingen van Alfa diverse regionale verenigingen en evenementen. Alfa staat midden in de samenleving en neemt ook haar verantwoordelijkheid richting de lokale samenleving door het steunen van uiteenlopende doelen. 

Alfa Foundation
In 2019 zijn we gestart met de Alfa Foundation. Veel van de medewerkers bij Alfa zijn direct betrokken bij een maatschappelijk goed doel. Zij kunnen een beroep doen op het fonds voor financiële ondersteuning hiervan.

Vrijwilligerswerk van medewerkers wordt beloond
Medewerkers die minimaal 40 uur per jaar vrijwilligerswerk doen voor een stichting, sportvereniging of andere maatschappelijke organisatie, kunnen hiervoor een sponsorverzoek indienen. Per jaar stelt Alfa hiervoor een budget beschikbaar waar medewerkers een beroep op kunnen doen.  

Bijna 70.000 euro uitgekeerd aan goede doelen
In 2023 hebben 39 medewerkers aanspraak kunnen maken op een bijdrage van maximaal 2.000 euro voor ‘hun’ goede doel. In totaal is 69.079 euro uitgekeerd aan uiteenlopende initiatieven zoals: