Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Algemene informatie duurzaamheid

Verslaglegging op weg naar CSRD

Vanaf boekjaar 2025 moet Alfa haar maatschappelijke prestatie en impact rapporteren op basis van de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Voorbereidend hierop proberen we in dit verslag al de nodige stappen te zetten en ons verslag waar mogelijk in lijn te brengen met deze nieuwe richtlijn. Hierbij geven we in de meeste gevallen nog geen invulling aan alle specifieke rapportagevereisten vanuit de bijbehorende standaard (European Sustainable Reporting Standard: ESRS) maar proberen we de belangrijkste ESRS rapportagethema’s wel op hoofdlijnen te behandelen.

Waar mogelijk nemen we voor de herkenbaarheid een verwijzing naar het bijbehorende ESRS onderdeel op. Dit doen we door de betreffende (sub)standaard of onderdeel daaruit tussen haakjes erbij te vermelden, bijvoorbeeld [ESRS E1] of [ESRS E1-5 TV34].

Dit hoofdstuk van ons impactverslag behandelt de algemene duurzaamheidsinformatie. Hierbij gaan we nader in op: