Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Algemene duurzaamheidsinformatie

Afbakening van duurzaamheidsverslag [ESRS 2 BP-1]

De duurzaamheidsrapportage van Alfa Accountants en Adviseurs volgt de afbakening van de financiële rapportage. We richten ons daarom op de gehele organisatie en de cijfers - waar van toepassing - betreffen geconsolideerde cijfers.

Deze rapportage dekt in beperkte mate de upstream- en downstream waardeketen. In veel gevallen is de beschikbare informatie vooralsnog ontoereikend om hier voldoende relevante informatie te rapporteren. 

Specifieke omstandigheden van de duurzaamheidsverslaglegging [ESRS 2 BP-2]

Aanverwante regelgeving, kaders en standaarden [ESRS 2 BP2-15]

Alfa is gebonden aan verschillende wetgeving en vrijwillige certificeringen op onderwerpen die de in de CSRD behandelde thema’s raken of daarmee overlappen. Het gaat hierbij onder andere om het volgende:

  • Als accountantsorganisatie is Alfa gebonden aan verschillende standaarden, wetten en andere kaders op gebied van integriteit en governance. De AFM houdt toezicht op de wettelijke controletaak van de accountant, en SRA houdt namens de NBA toezicht op de overige accountancydomeinen. Daarnaast gelden strenge eisen vanuit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en worden medewerkers hier jaarlijks verplicht op getraind.

  • Nationale energie- en milieuwetgeving zoals de informatieplicht energiebesparing en de Energy Efficiency Directive (EED).

  • Als gecertificeerd B Corp richt Alfa zich op verbetering van haar prestaties op 5 themagebieden vanuit B Corp, zijnde Milieu, Medewerkers, Klanten, Sociale omgeving en Governance en worden we hier periodiek op beoordeeld.

  • Voor informatiebeveiliging, cybersecurity en privacy zijn wij gecertificeerd op ISO 27001 en voldoen dus aan de bijbehorende standaarden op dit terrein.

Voor een aantal onderdelen van de ESRS rapportage-eisen verwijzen we naar andere delen van dit jaarverslag. Dit betreft:

  • Toelichting over onze strategie, marktpositie, businessmodel en waardeketen (SBM-1) is in meerdere hoofdstukken terug te vinden, voornamelijk enkele paragrafen onder ‘Onze Organisatie

  • Governance informatie hebben we niet in een afzonderlijk hoofdstuk over governance opgenomen. Deze informatie hebben we als volgt opgenomen: