Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzame impact: daarom zijn we een B Corp

Wat is B Corp

Alfa is een B Corp. B Corps zijn ondernemers, die naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreven. Zij zien duurzaam ondernemen als zakendoen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Dit betekent dat wij als B Corp onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en goede voorouders beogen te zijn voor toekomstige generaties. 

Impact door maatschappelijk relevante dienstverlening

Alfa maakt haar grootste impact op onze maatschappij door de dienstverlening die zij haar klanten biedt. Primair ondersteunen we klanten bij financiële, bedrijfseconomische en bedrijfskundige vraagstukken. Daarbij reiken wij inzichten aan hen aan, we voegen betrouwbaarheid toe bij verantwoordingen en we geven advies. Dit doen wij op een onafhankelijke, objectieve en integere wijze, waarbij wij ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke rol die wij hebben.

Tegelijkertijd willen wij onze klanten ook uitdagen om vooruit te kijken naar een duurzame toekomst. Daarbij is het belangrijk om verder te kijken dan de financiële of fiscale aspecten van hun onderneming. Het is onze rol om samen met hen na te denken over duurzaamheidsvraagstukken en de wijze waarop zij hier als klant op zouden kunnen anticiperen. 

Voor ondernemers die vooruit willen

Alfa zet zich daarnaast in voor de ‘impactvoorlopers’: de B Corps, sociale ondernemingen en veranderaars. Maar we zijn ook graag de accountant voor de veel grotere groep met ondernemers die vooruit willen, maar nog zoekende zijn naar een goede route. Solide financiën en goede bedrijfsvoering zijn uiteraard voor alle ondernemers essentieel, maar dat geldt misschien nog wel in sterkere mate voor ondernemers die impact willen maken en waarde willen toevoegen. 

In onze eigen bedrijfsvoering

Vanzelfsprekend proberen we ook vanuit onze interne bedrijfsvoering continu een positieve impact te maken op de wereld om ons heen. Hieronder verstaan wij ook dat onze eigen bedrijfsuitoefening geen vermijdbare negatieve effecten mag hebben op de wereld en de mensen om ons heen. Negatieve effecten die we niet kunnen vermijden, compenseren we zoveel mogelijk. Daarin willen we het goede voorbeeld geven en waardevolle ervaringen opdoen, die we ook weer kunnen delen met onze klanten. 

Daarom zijn wij een B Corp

B Corp - wat staat voor 'Benefit Corporation' - is een snel groeiend netwerk van bedrijven die excelleren op het gebied van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid, en die elkaar stimuleren om zich in te zetten voor een betere wereld.

Dit zijn bedrijven met winstoogmerk, die zich vrijwillig committeren aan hoge standaarden op het gebied van sociale en milieuvriendelijke prestaties, verantwoording en transparantie.

B Corps erkennen dat de verandering waar we in de wereld naar zoeken, bij onszelf vandaan moet komen. Daarom zijn wij er trots op dat we samenwerken met andere Nederlandse B Corps, zoals DopperSoly en Reestlandhoeve.

Certificering

B Corps laten zich daar ook op certificeren. Dit sluit goed aan bij de missie van Alfa en de maatschappelijke meerwaarde die wij willen toevoegen. Daarom is Alfa sinds 2014 gecertificeerd B Corp.

Bij onze recentste herbeoordeling (in 2020) haalden we met 115 van de maximale 200 punten een beduidend betere score dan bij de voorgaande certificering (102 punten). Het streven is om bij iedere certificering waar mogelijk de voorgaande score te verbeteren. Op moment van schrijven doorlopen we opnieuw het certificeringsproces. Omdat ook de nieuwe organisatie na de voorgenomen fusie met ABAB een B Corp wil zijn, kost dit proces wat meer tijd dan aanvankelijk verwacht.

Het B Corp-certificeringsproces richt zich op vijf hoofdthema's. De grootste verbetering bereikten we op het thema governance. De beste score behaalden we opnieuw op het thema medewerkers, mede omdat Alfa volledig eigendom is van de medewerkers. Ook op de thema's lokale gemeenschap en klanten behaalden we een betere score dan bij het voorgaande assessment. 

Meer weten?