Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) blikt terug op een druk jaar. In haar 25-jarig bestaan heeft de OR nog nooit zoveel instemmingsverzoeken (3) en adviesaanvragen (8) behandeld. Alfa is duidelijk volop in beweging. De OR heeft actief bijgedragen aan de strategie en richting van onze organisatie. In november hebben we een uitgebreid advies gegeven over de voorgenomen fusie met ABAB. 

Samenstelling

Onze raad bestaat uit dertien leden, met een diverse mix van leeftijd, ervaring, functies en werkgebieden, wat een goede afspiegeling vormt van het personeelsbestand. Voor de Alfa-clusters die niet vertegenwoordigd zijn in de OR, zijn er OR-ambassadeurs die als de ogen en oren van de organisatie fungeren. We vergaderen maandelijks, hebben elk kwartaal overleg met de Raad van Bestuur (RvB) en hebben ook afstemming met de Raad van Commissarissen. 

Advies en instemming

Wat betreft onze rechten: de wet regelt onze bevoegdheden, waarbij het adviesrecht en instemmingsrecht de belangrijkste zijn. Instemming is meestal nodig voor besluiten die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden. In 2023 ging dit onder andere over veranderingen in onkostenvergoedingen, een nieuwe regeling die alle Alfa-collega's minimaal 40 studie-uren geeft, en een update van de leaseregeling. Voor belangrijke organisatorische veranderingen geeft de OR advies, zoals bij enkele overnames, het openen en sluiten van een vestiging, en de voorgenomen fusie met ABAB. 

Goed samenwerken

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking en constructief overleg met de Raad van Bestuur. Samen met de Raad van Bestuur en het stafhoofd HR hebben we een training gevolgd om na te denken over medezeggenschap en effectieve samenwerking. In de najaarstraining hebben we de Navigatormethode geleerd, een handige aanpak die we direct hebben toegepast tijdens het fusietraject dat in 2023 begon en in 2024 moet leiden tot een nieuwe organisatie. 

Vooruitblik 2024

We kijken uit naar de uitdagingen van het nieuwe jaar, zoals de integratie van Alfa en ABAB en het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. De OR zal zich ook dit jaar met toewijding en betrokkenheid inzetten voor de belangen van alle medewerkers.