Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Informatiebeveiliging en datagedreven werken

ICT speelt een cruciale rol in het beheer en de optimalisatie van de automatisering en telefonie van Alfa. Dit omvat het onderhoud van de infrastructuur, het bieden van dagelijkse technische ondersteuning aan medewerkers en het uitvoeren van verschillende projecten. We zorgen ervoor dat alle digitale systemen up-to-date zijn en naar behoren functioneren. Sinds 2023 werken we samen met Bedrijfsoperatie om een deel van de ICT-infrastructuur te beheren en te verbeteren.

“Ik ben heel erg trots op wat het ICT-team gepresteerd heeft het afgelopen jaar. Iedereen heeft zich op zijn eigen vakgebied enorm ingezet. Veel daarvan blijft onopgemerkt, daarom wil ik het juist hier benoemen.” Arco van der Maas – ICT Manager

Duurzaamheid en automatisering

In het nieuwe jaar ligt onze focus op duurzaamheid en het bewust opslaan van documenten. Met de inzet van slimme automatisering, faciliteren we een efficiëntere manier van zoeken, vinden en creëren. Zo dragen we bij aan een duurzamere toekomst, terwijl we de toegankelijkheid en het beheer van informatie verbeteren.

Veilig digitaal werken

Binnen Alfa is veel aandacht voor veilig werken met (digitale) informatie. Wij zijn ons bewust van de risico’s van cyberaanvallen en werken continue aan het beschermen van onze digitale systemen. Gevoelige informatie is beperkt tot geautoriseerde personen en voor de bewustwording van cybersecurity worden alle collega’s verplicht om hier periodiek e-learnings over te volgen.

Cybersecurity

Een belangrijk onderwerp is cybersecurity. Collega’s zijn verplicht om hierover periodiek e-learnings te volgen. Informatiebeveiliging is van het grootste belang voor Alfa. Daarom volgen we alle ontwikkelingen op dit gebied en huren waar nodig experts in om de beveiliging te optimaliseren. Denk hierbij aan beveiligingscontroles, beveiliging van netwerken en communicatie, beheer van bedrijfsmiddelen en beheer van beveiligingsincidenten. Daarbij voldoen we aan ISO27001, waarvoor we in 2023 opnieuw gecertificeerd zijn.

Gedurende 2023 zijn een aantal hoog risico beveiligingsincidenten geconstateerd. Hierop zijn de benodigde maatregelen getroffen. Er zijn geen aanwijzingen van misbruik vastgesteld. Er zijn 81 datalekken geregistreerd. Na interne beoordeling is geconcludeerd dat melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens niet noodzakelijk was.

Digitale transformatie en andere resultaten

    • In 2023 hebben we de architectuur, het ICT-landschap, opnieuw onder de loep genomen met als doel om te actualiseren, stappen te formuleren voor verdere digitale transformatie en voorbereidingen te treffen op fusies en overnames;

    • Alle kantoorwerkplekken van medewerkers hebben een update gekregen: 1.800 monitoren, 1.200 laptops en 1.200 iPhones zijn vervangen. Bij de inkoop hebben we ook naar duurzame criteria gekeken zoals levensduur, verpakking en de duurzaamheid van de leveranciers zelf. Onze oude hardware hebben we via een partner een tweede leven kunnen geven;

    • Samen met de afdeling Bedrijfsoperatie hebben we een zeer succesvolle AI-hackathon georganiseerd. In 18 teams zijn de kansen verkend voor onze organisatie

    • ICT heeft bijgedragen aan de CO2 rapportage 2023 in samenwerking met HRM, Finance en Duurzaamheid.;

    • Het hele jaar door hebben we onze collega’s directe ICT-ondersteuning geboden. We hebben onze collega’s in nieuwe applicaties en nieuwe faciliteiten getraind.

Datagedreven werken

Ook hebben we in 2023 een start gemaakt om de komende jaren te groeien naar datagedreven werken. Om daar te komen hebben we een datastrategie geformuleerd. Parallel daaraan waren we bezig met een project rondom Microsoft PowerBI. Die ervaring en inzichten hebben we meegenomen als input voor het traject datastrategie. Verbeteren van datakwaliteit is en blijft één van onze aandachtsgebieden.