Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verwachtingen 2024

In 2023 is gestart met de voorbereidingen voor een voorgenomen fusie met ABAB, die naar verwachting medio 2024 zal plaatsvinden. Deze fusie zal een belangrijke mijlpaal vormen voor de beide bedrijven en onze positie in de markt versterken. Gedurende het jaar 2023 hebben wij ons gericht op het uitvoeren van grondig due diligence-onderzoek en het ontwikkelen van strategische plannen om een soepele integratie te waarborgen. Deze voorgenomen fusie weerspiegelt onze voortdurende inzet voor groei en waardecreatie voor al onze stakeholders.

Resultaatverwachting 2024

Voor 2024 verwachten we (geen rekening houdend met de voorgenomen fusie) dat de omzet en operationeel resultaat in lijn zal liggen met 2023.

In de begroting 2024 zijn de integratiekosten voor de voorgenomen fusie zeer beperkt opgenomen. Net als vorig jaar geeft de krappe arbeidsmarkt uitdagingen om vacatures ingevuld te krijgen en bestaand personeel te behouden. Indien blijkt dat vacatures niet of later ingevuld worden heeft dit direct impact op de te realiseren omzet.

Werkdruk medewerkers

Ook in 2024 zal de aandacht uitgaan naar het verminderen van de werkdruk die mede veroorzaakt wordt door de krappe arbeidsmarkt. Hiertoe zullen de in eerder jaren gemaakte plannen om meer medewerkers aan te trekken gecontinueerd worden, ligt de focus op verdergaande automatisering en het uniform werken op alle kantoren waardoor de efficiëntie zal toenemen. 

(Des)investeringen

In 2024 willen we onze klanten nog beter bedienen en zullen we een nieuwe vestiging in Leiden openen.

CSRD - Alfa breed

Er is een afzonderlijke stuurgroep CSRD binnen Alfa opgericht die toeziet op verschillende deelprojecten met betrekking tot CSRD binnen Alfa. Zo is er oog voor de impact van CSRD voor de dienstverlening binnen Alfa (zowel voor de clusters als voor Alfa RA), de interne organisatie van Alfa, voor de vaktechnische verankering van CSRD en ook de jaarrekening van Alfa zelf.

CSRD - Alfa RA

Binnen Alfa RA is er sinds april 2023 een Koplopersgroep CSRD actief. Leden van deze groep hebben in de eerste maanden (voorjaar 2023) een intensieve training gevolgd op het gebied van CSRD en beogen de hier (en ook in het koplopersgroepoverleg) opgedane kennis met de organisatie te delen. Op basis van een projectplan en een rolverdeling die past bij de kwaliteiten van de koplopersgroepsleden wordt geborgd dat CSRD bij Alfa RA wordt geïmplementeerd. In 2023 is er gestart met een organisatie van een klantevent en er is een inventarisatie gemaakt welke adviseurs de controleplichtige klanten van Alfa RA in dit traject kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn er voor de accountants en managers binnen Alfa RA trainingen verzorgd op het gebied van CSRD. Voor 2024 gaan wij door met deze ontwikkelingen.