Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Fiscale dienstverlening

Alfa’s fiscale dienstverlening neemt de leiding in het doorontwikkelen van de fiscale adviespraktijk. Denk aan nieuwe adviezen of nieuwe dienstverlening, maar ook aan digitalisering, automatisering en robotisering. Een tweede belangrijke taak is het bieden van vaktechnische ondersteuning aan zo’n 110 fiscalisten in het land. We geven cursussen, trainingen en bevorderen onderlinge kennisdeling. Tot slot zijn we verantwoordelijk voor de fiscaliteit van onze eigen organisatie. 

Krapte op de arbeidsmarkt

2023 was een relatief rustig jaar wat betreft inhoudelijke ontwikkelingen. Echter, de fiscale adviespraktijk groeide door en de krapte op de arbeidsmarkt heeft een remmende werking op de groei gehad. Het werd lastiger om vacatures in te vullen en daarmee uitdagender om in de adviesbehoefte van onze klanten te voorzien en om de kansen die we zagen goed te benutten.

Klanten bijstaan met fiscale raad en daad

    • Het jaar 2023 stond onder andere in het teken van het ondersteunen van collega’s op complexe klantcases. Zo zijn we druk geweest met het stikstofdossier. We hebben alle scenario’s en alle regelingen bekeken, zoals de stoppersregeling waarop klanten zich konden inschrijven.

    • Al in 2021 hadden we onze tanden gezet in het Box 3 dossier. Dit begon met het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Daaruit bleek dat de box 3-wetgeving in strijd was met het eigendoms- en discriminatieverbod EVRM. In 2022 hebben we proactief bezwaren aangetekend voor onze klanten. In 2023 hebben we vervolgacties uitgezet zoals een semi-automatisch proces om klanten bij binnenkomende aanslagen inkomstenbelasting op hun kansen in bezwaar te wijzen.

“In principe volgt Alfa’s fiscale dienstverlening de (duurzame) wensen van klanten. Maar door de energiecrisis stegen de gasprijzen enorm. Samen met klanten hebben we besproken welke fiscale maatregelen gunstig zouden kunnen zijn voor hen, bijvoorbeeld door te elektrificeren.”
Jasper Gorter – senior belastingadviseur

Andere belangrijke ontwikkelingen in 2023 waren de (inhoudelijke) doorontwikkeling van Addify (voorheen onder de naam Taxvice), de applicatie voor adviestrajecten en van aangifteproces. Daarnaast hebben we het aangifte-proces verbeterd en efficiënter gemaakt. Hierdoor is de kwaliteit daarvan toegenomen en bleef er meer tijd over voor adviesgesprekken met klanten. Met een werkgroep hebben we de toepassingen van Artifical Intelligence in de adviespraktijk onderzocht. Het is een uitdaging om daarbij te blijven aanhaken.

Vooruitblik

    • In 2024 gaan we lobbyen in Den Haag om de fiscaliteit rondom medewerkersparticipatie te bevorderen, zodat het makkelijker wordt voor bedrijven om het te implementeren.

    • In 2023 zijn we al gestart met een kennisgroep duurzame energie en zijn we een aantal keer bij elkaar gekomen. Een vervolgstap in 2024 is meer structuur in de activiteiten van de kennisgroep aanbrengen, zodat we de energietransitie van onze klanten kunnen versnellen.

    • Een ander voornemen is dat we onze collega’s meer bij onze plannen willen betrekken, zodat zij beter met ons en wij beter met hen kunnen meedenken.