Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Salaris en Personeel

Salaris en Personeel ondersteunt klanten met financiële, juridische en (salaris)administratieve taken in het ondernemer- en werkgeverschap. Onder meer door de salarisadministratie uit te voeren en klanten proactief te adviseren op het gebied van de loonadministratie, wet- en regelgeving en andere personeel gerelateerde vraagstukken. 

Een nieuwe organisatiestructuur

In 2023 is de organisatiestructuur van Salaris en Personeel veranderd en zijn er flink wat vernieuwingen doorgevoerd. We hebben een toekomstbestendige organisatie gebouwd met rendement. Met dit aangepaste fundament zijn we schaalbaar en wendbaar en kunnen we groei dragen, faciliteren en tot stand brengen. Dat was nodig vanwege achterblijvende resultaten, verloop en schaarste in het beroep salarisadministrateurs. 

Meer ruimte voor dienstverlening

Om een antwoord te formuleren op deze ontwikkelingen, hebben we in 2023 een traineeship opgezet voor studenten en zij-instromers. Zij kunnen bij ons de opleiding tot salarisadviseur volgen met baangarantie. Het gevolg hiervan is dat er nu zeven nieuwe salarisadviseurs op verschillende Alfa kantoren werken. We passen deze formule nu repeterend toe, waardoor we een gereguleerde instroom hebben gecreëerd. We hebben nu meer ruimte om te anticiperen op klantvragen over bijvoorbeeld diversiteit en inclusiviteit, werk- en privébalans, vitaliteit en de klokkenluidersregeling. Wij geven dan advies hoe de werkgever dit kan inrichten, of wij kunnen het voor hun inrichten.

“Op tien Alfa kantoren is Salaris en Personeel aanwezig. Het is mooi om te zien dat de collega’s elkaar steeds vaker opzoeken en klantvragen samen oppakken. Dit komt onze dienstverlening ten goede.”  Marcel van Dartel - directievoorzitter Alfa Salaris en Personeel

Het effect van de opleidingskalender

In 2023 hebben we de opleidingskalender in ons team geïntroduceerd. Het zorgt ervoor dat ieder op zijn eigen niveau en interessegebied vakkennis en vaardigheden opdoet. Collega’s komen op deze manier zorgeloos aan hun PE-punten en ze blijven NIRPA gecertificeerd. Verder hebben we een CSRD kick-off gevolgd. Sommige collega’s hebben nog een aanvullende training gevolgd. Ook is er in ons team geëxperimenteerd met chatbots en Artificial Intelligence. Niet alleen voor eigen gebruik, maar ook om te leren hoe je dit toe kunt toepassen bij klanten. 

Vooruitblik

In 2024 willen we een nieuw bedieningsconcept creëren op basis van abonnementen. We willen zoveel mogelijk standaardiseren en alleen waar nodig maatwerk uitvoeren. Met dit concept weet de klant beter wat hij van ons kan verwachten. Onze focus komt ook meer te liggen op waardecreatie. Intern gaan we meer uitdragen wat we doen en wat de impact ervan is. Verder staat leren en ontwikkelen opnieuw op de agenda voor 2024.