Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energiemix en CO2-emissies

Energieconsumptie en energiemix [ESRS E1-5]

Vanuit ons CO2-reductiebeleid nemen wij maatregelen die gericht zijn op het beperken van onze energievraag, verduurzaming van onze mobiliteit en het alleen nog gebruiken van nog schone energie. We wekken met zonnepanelen onze eigen energie op en kopen duurzame energie in. Om de lokale economie te bevorderen kiezen we voor groene stroom die in Nederland is opgewekt. 

In 2023 heeft Alfa 385.311 kWh aan energie opgewekt met behulp van bijna 1800 zonnepanelen op elf van onze kantoorpanden. Met zonne-energie konden we voorzien in grofweg een vijfde deel van de elektriciteitsvraag van onze panden en een zevende deel van onze totale elektriciteitsvraag. 

Het elektriciteitsverbruik van onze gehele organisatie bedroeg in 2023 ruim 3 miljoen kWh. Daarvan is ruim 1 miljoen kWh gebruikt voor het laden van elektrische auto’s. Dit is inclusief het laden op externe locaties. Ons totale energiegebruik zoals bedoeld in ESRS E1-5 - TV34 is weergegeven in onderstaande tabel. Opgemerkt moet worden dat dit alleen het energiegebruik van onze gebouwen en bedrijfsauto’s betreft. Het scope 3 energiegebruik zoals dat van zakelijke kilometers met privéauto’s en vliegreizen is niet opgenomen in deze tabel.

Nr

Omschrijving

Scope

Hoeveelheid

Eenheid

MWh

(1)

Kolen

 

0

-

0

(2)

Diesel leaseauto's

1

6.206

Liter

62

(4)

Benzine leaseauto's

1

174.787

Liter

1.602

(3)

Aardgas kantoren

1

145.890

m3

1.425

(5)

Elektriciteit grijs

 

-

kWh

0

(6)

Subtotaal fossiel

 

-

-

3090

 

Aandeel fossiel

 

-

%

51%

(7)

Subtotaal nucleair

 

-

-

0

 

Aandeel nucleair

 

-

%

0%

(8)

Hernieuwbaar brandstof

 

0

-

0

(9)

Elektriciteit groen (wind, GvO)

2

2.640.946

kWh

2.641

(10)

Elektriciteit zelf opgewekt (solar)

1

385.311

kWh

385

(11)

Totaal hernieuwbaar

 

-

-

3.026

 

Aandeel hernieuwbaar

 

-

%

49%

 

Totale energieconsumptie

 

-

-

6.116

CO2-emissies [ESRS E1-6]

De CO2-emissie of CO2-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten is in 2023 ten opzichte van 2022 gedaald. Dit geldt zowel voor de absolute uitstoot als de uitstoot per medewerker. Hoewel onze uitstoot gedaald is, is er nog genoeg werk te verzetten om onze bedrijfsvoering en dienstverlening in lijn te brengen met onze CO2 Net Zero 2030-ambitie en de in het Klimaatakkoord van Parijs geschetste kaders voor een stabiel en leefbaar klimaat.

De volgende tabel toont een gedetailleerder overzicht van de energiestromen en CO2-emissies in basisjaar 2019, in 2022 en in 2023. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe emissies ('scope 1' emissies) en indirecte emissies (scope 2 en scope 3, waarbij de feitelijke uitstoot elders plaatsvindt). Onze scope 1 emissies vallen niet onder een gereglementeerd emissiehandelssysteem zoals het ETS.

 

CO2(eq) emissies

Energiegebruik 2023

Scope 1 emissies

2019

2022

2023

2023 t.o.v. 2022

  

Scope 1 emissies, waarvan:

1.496

957

817

85%

  

Aardgas kantoren

323

321

303

95%

146.000

m3

Brandstof leaseauto's

1.172

636

513

81%

181.000

Liter

Scope 2 emissies

      

Scope 2 emissies

22

0

0

 

2.641.000

kWh

Scope 3 emissies

      

Scope 3 emissies, waarvan

1.259

792

878

111%

  

Zakelijk reisverkeer, bestaande uit

237

270

265

98%

  

Zakelijke km's privéauto's

202

215

252

118%

1.308.000

km

Vliegreizen

35

55

12

22%

78.000

km

Woon-werkverkeer met:

996

511

600

117%

  

Privéauto's

995

511

599

117%

3.106.000

km

OV

2

0,1

0,3

211%

15.000

km

Papier

25

11

13

124%

11.000

kg

Totale emissies (scope 1 + 2 + 3)

      

Totale emissies (ton CO2)

2.777

1.749

1.694

97%

  

Totale emissies (kg CO2/fte)

3.374

1.941

1.704

88%

  

Emissie-intensiteit (kg CO2/€1000 omzet)

31,7

16,4

13,7

84%

  

Anders dan wat ESRS E1-6 TV48 voorschrijft, hebben we in bovenstaande tabel voor de begrijpelijkheid ook de bijbehorende energiegebruiken opgenomen, evenals de totale emissies per medewerker (fte). Niet opgenomen zijn een aantal onderdelen waarover wij vooralsnog geen nuttige informatie kunnen delen. Bijvoorbeeld lange termijn doelstellingen op subonderdelen, of voor ons niet significante of niet inzichtelijke emissiestromen.