Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2023

(in €)

2023

2022

   

Resultaat deelnemingen

8.092.572

10.112.100

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

(238.280)

(228.082)

Totaal resultaat na belastingen

7.854.292

9.884.018