Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De strategie van Alfa

Alfa kiest ervoor groot te zijn in de agrarische sector en het mkb. We richten ons op bedrijven van enig formaat. Vaak ‘gezinsbedrijven’ waar het gezin of de familie van de ondernemer direct bij betrokken is. In die doelgroep, het midden- en kleinbedrijf (tot zo’n 30 medewerkers) zullen we de komende beleidsperiode de grootste groei maken. Dat doen we in de rol van een brede zakelijke dienstverlener. Dat betekent dat we niet alleen accountant zijn, maar vooral ook de vertrouwde adviseur die ondernemers bijstaat op alle relevante en cruciale momenten in de ontwikkeling van zijn bedrijf of van zichzelf. Dat vereist goede communicatie met de klant over zijn of haar strategie, ambities en ontwikkelingen. De adviseur van de klant werkt daarbij nauw samen met specialistische collega’s binnen óf buiten Alfa. Op die manier kunnen wij onderbouwd en kwalitatief advies op maat geven wat naadloos aansluit op de situatie van de betreffende ondernemer.

Agrarische sector

Wij zijn vanuit de agrarische sector ontstaan en daar willen we ook een leidende rol blijven spelen, zeker nu de sector voor grote uitdagingen staat. In de komende beleidsperiode bereiden wij onze strategische agrarische adviseurs voor op de complexe gesprekken die ze zullen moeten gaan voeren. 

Midden- en kleinbedrijven

Veel van onze klanten zijn bijvoorbeeld werkzaam in de transport, retail en e-commerce, recreatie, bouw en installatie. Dat neemt niet weg dat wij ook bij midden- en kleinbedrijven in andere marktgebieden veel waarde toevoegen.
We zien namelijk dat veel ondernemers moeite hebben met keuzes maken. In een wereld waar de ene ontwikkeling, crisis of innovatie de andere nog sneller opvolgt is er ruimte voor de rol van een adviseur die daarin meedenkt. Die rol zien wij in de brede zakelijke dienstverlener, zeker ook voor het mkb.

Focus

 Om deze visie vorm te geven focussen we ons op de volgende drie punten: 

 • Proactieve dienstverlening; we werken altijd vanuit de getoetste behoefte van de klanten, denken met hen mee en spelen in op ontwikkelingen en wet- en regelgeving.  

 • Operational excellence in al onze processen; hiermee richten we de operationele organisatie zodanig in dat we actueel en vergaand gedigitaliseerd kunnen werken.

 • Een transparante en eerlijke prijs; met het steeds meer verdwijnen van ‘uurtje factuurtje’ richten we ons steeds meer op een nieuw verdienmodel waarin abonnementen en vaste prijzen een plaats krijgen.  

Onze belofte

 Met de keuze voor deze strategische punten bouwen we aan een belofte voor onze klant, de medewerker en de samenleving. Door de implementatie hiervan, willen we bij Alfa werken aan: 

 • Het peilen van de behoeftes van de klant op een proactieve manier.  

 • Werken in de actualiteit en gericht op de toekomst.  

 • Een dienstverlening waarbij we voldoen aan wet- en regelgeving.  

 • Een breed pallet aan diensten.  

 • Werven van medewerkers die de juiste competenties hebben, deze blijven ontwikkelen en weten wat hun rol en bijdrage is binnen Alfa (en deze werkwijze). 

 • Een dienstverlening tegen een eerlijke prijs. 

 • Een samenleving die we een stukje beter willen achterlaten aan de generatie die na ons komt. 

Oriëntatie strategie langere termijn

Door de turbulente marktomstandigheden heeft Alfa eind 2022 besloten om samen met een extern bureau op basis van een aantal scenario’s de strategie op de middellange en lange termijn te onderzoeken. Het ging hierbij vooral de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en om de toekomstige ontwikkelingen in zowel de agrarische als mkb-markt alsmede de gewenste schaalgrootte van de onderneming. Dit onderzoek is in september 2023 gepresenteerd aan de collega's. In de markt zien we vijf ontwikkelingen die onze sector beïnvloeden en waar we op moeten inspelen:  

 1. Een uitdagende arbeidsmarkt, waar we moeten concurreren om talent te werven en te behouden;

 2. Grote uitdagingen in de agrarische sector, waar we onze klanten moeten ondersteunen bij complexe vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving, duurzaamheid en innovatie;

 3. Snelle ontwikkeling van technologie en Artificiële Intelligentie, waar we moeten investeren in digitalisering en automatisering van onze processen en diensten;

 4. De noodzakelijke transities naar duurzaamheid, waar we moeten bijdragen aan een sociale, groene en circulaire economie;

 5. Consolidatie en komst van private equity in onze sector, waar we moeten anticiperen op veranderingen in het concurrentielandschap en onze marktpositie moeten verdedigen en versterken.

Op basis van deze ontwikkelingen hebben we drie pijlers voor onze strategie geformuleerd:

 1. Consolideren: we willen groeien om onze toppositie in de markt te blijven houden en onze schaalvoordelen te benutten;

 2. Automatiseren: we willen end-to-end automatiseren van factuur tot advies en alle ontwikkelingen op het gebied van technologie en Artificiële Intelligentie omarmen;

 3. Innoveren: we willen klantgericht innoveren en nieuwe standaard diensten en oplossingen ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten en de maatschappij.

Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen en pijlers hebben Alfa en ABAB uitgesproken om een samenwerkingsverband te onderzoeken. De ‘nieuwe’ organisatie wordt dan nog meer een toonaangevende aanbieder van accountants- adviesdiensten voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. Mocht de mogelijke samenwerking een feit worden, dan kan de fusie medio 2024 plaatsvinden en zal de ‘nieuwe’ organisatie bestaan uit ongeveer 50 kantoren en meer dan 2.000 medewerkers.