Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Sociale informatie

Arbeidskrapte, ‘the war on talent’, digitalisering, de consolidatieslag in accountancyland, de enorme groei in de afgelopen jaren en Alfa’s groeiambitie voor de toekomst, maakten dat we aan een nieuwe missie, visie en strategie voor HRM toe waren. 

Met nieuwe visie en structuur de toekomst in [ESRS S1-5]

Naast onze dagelijkse werkzaamheden, zijn we in het eerste half jaar van 2023 druk geweest met het bedenken, formuleren en draagvlak creëren voor de nieuwe HRM visie. Deze visie is gestoeld op drie pijlers: 1. Het HRM huis op orde, 2. Great Place To Work en 3. Fit for Future. In het tweede half jaar hebben we het fundament gelegd voor de nieuwe HRM structuur waar we voor drie nieuwe HRM teams meerdere nieuwe collega’s hebben geworven. Vanuit deze structuur, werken in de HRM-keten, kunnen we onze eigen transitie versnellen en toekomstige uitdagingen in een groter wordende organisatie het hoofd bieden. Zo dragen we mede bij aan de groeiambitie van Alfa. Uiteraard met behoud van onze warme, familiaire, open werksfeer. 

Strategische rol voor HRM [ESRS S1-1]

Om versneld te kunnen groeien en voorop te blijven lopen, is de ambitie om HRM als businesspartner te positioneren in alle directieteams. In parallel zetten we regio-recruiters in, die samen met de clusters vanuit de nieuwe HRM structuur, aan de slag zijn om te werven voor Alfa. Dat maakt dat we proactief kunnen meedenken met de clusters en overal dichtbij zijn.

 Afgelopen jaar hebben we meer differentiatie in de HRM expertise gerealiseerd door Learn & Development, HRM beleid- en projectmanagement, campusrecruitment en ook een nieuwe HRM serviceafdeling toe te voegen. Daarnaast hebben we een uniforme inrichting van processen opgezet op het gebied van mens, organisatie en verandermanagement. Allemaal stappen om een optimale medewerkersbeleving neer te zetten en onze collega’s centraal te stellen. Op deze manier kunnen we ook meer betekenen voor talent en dus ook makkelijker talenten aantrekken en behouden voor onze  organisatie. 

“We geloven dat betrokken, bevlogen medewerkers meer positieve impact kunnen maken op onze klanten en dus op de maatschappij!’” – Lianne van Jaarsveld (hoofd HRM)

Andere resultaten [ESRS S1-3]

We hebben gewerkt aan de verfijning van het beleid en de procedures rondom vertrouwenspersonen en klokkenluidersregeling, omdat we het belangrijk vinden om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen. Daarnaast hebben we weer een mooi tweejarige masterfase afsluiting gehad van ons senior talentenprogramma van Alfa, naast het continue instroom talentenprogramma voor nieuwe collega’s en ons leiderschapsprogramma. En na enkele jaren hebben we ook weer onze Alfa Leerdag met veel enthousiasme met elkaar beleefd om vooruit te kijken naar onze nieuwe vaardigheden richting de toekomst zoals specifiek mogelijkheden met AI. 

Vooruitzicht

In 2024 gaan we verder met invulling geven aan de nieuwe strategie, onze HRM processen en HRM bedieningsmodel door te ontwikkelen en gaan we door met de investering in de ontwikkeling van onze mensen. Een andere belangrijke focus is het vergroten van ons inclusief gedachtengoed. We doen dit voor onze mensen!

In dit hoofdstuk vind je informatie over: