Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Juridische dienstverlening

Alfa’s juridische dienstverlening ondersteunt ondernemers in juridisch advies, bijvoorbeeld bij een overname of het aannemen van een andere rechtsvorm. Ook zorgen we voor vaktechnische kennisoverdracht aan ruim 30 juristen in het land. Dit houdt onder andere in het bijhouden van de ontwikkeling in de rechtspraktijk en nieuwe wetgeving. Hierover schrijven we artikelen en organiseren we kennisgroepen. Tot slot regelen we de juridische zaken van onze eigen organisatie. 

Juridische ontwikkelingen

Vanaf 2022 geldt de verplichte UBO-registratie voor ondernemers. Uit het UBO-arrest in 2023 blijkt dat de privacyregels de toegankelijkheid tot de UBO-gegevens beperken. Hetzelfde geldt voor de kadastrale gegevens. Hierdoor zijn we meer tijd kwijt en wordt onze dienstverlening duurder. Voor het stikstof dossier hebben we input geleverd op het gebied van vergunningverlening voor bedrijven die belemmerd worden in hun bedrijfsoverdracht. We hebben hierover verschillende kennissessies belegd. Het consultatiewetsvoorstel personenvennootschappen, dat Alfa in samenwerking met andere VLB-kantoren heeft ingezonden, is in 2023 geconsulteerd. We verwachten echter niet dat deze wet in 2024 ingevoerd wordt.

Wetgeving rondom duurzaamheid

In 2023 hebben we een groot aantal ondernemers bijgestaan met juridisch advies. Ook zijn we druk bezig geweest op het stikstofdossier, de invoering van de Omgevingswet, grondgebruik en duurzaam bodembeheer. Daarnaast hebben collega’s getraind - waaronder de Alfa juristen - op de diverse deelgebieden van het recht, die voor de klant van belang zijn en in het kader van de invoering/implementatie van de CSDDD-richtlijn (bestuurdersaansprakelijkheid) de duurzaamheidsaspecten in contracten. Intern hebben we veel tijd besteed aan de MEBO-regeling, de modellen voor SDU, de overname van O-twee en de voorgenomen fusie.

“Ik ben sinds 2019 bezig om duurzaamheid op de kaart te zetten in onze juridische dienstverlening. Sinds dit jaar groeit de interesse enorm: Op de Alfa Leerdag hebben we bijvoorbeeld de invloeden van de nieuwe duurzaamheidswetgeving op overeenkomsten met klanten gepresenteerd.”
Jan Poppe – senior juridisch adviseur

Vooruitblik

Voor 2024 staat er al een aantal acties op het programma, zoals meer focus op duurzaamheidsomschrijvingen in overeenkomsten en contracten. Deze acties zijn direct gerelateerd aan de CSDDD oftewel Corporate Sustainability Due Diligence Directive.