Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De structuur van Alfa

De juridische structuur van Alfa is uniek binnen de accountancy: de eigendom is geheel in handen van haar medewerkers, die via certificaten van aandelen financieel gerechtigd zijn in de organisatie. De zeggenschap over deze aandelen ligt bij de Stichting Administratiekantoor Alfa (STAK), die ook formeel aandeelhouder is. De organisatie wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van de structuurvennootschap.  In 2023 is BETA B.V. geliquideerd. Daarnaast zijn er een 4-tal vennootschappen overgenomen door Alfa, namelijk O-twee Accountants B.V., O-twee Corporate Finance B.V., O-twee Audit B.V. en EBportaal.nl B.V. De activiteiten van O-twee Audit B.V. zijn overgedragen per 28 december 2023 aan Alfa Accountants B.V. waarna O-twee Audit B.V. op dezelfde datum is geliquideerd.

Onze eigenaren: MEBO

Alfa heeft bijzondere eigenaren: De medewerkers van de kantoren, want bij Alfa kunnen medewerkers via de MEBO (Management and Employee Buy Out) door de aankoop van certificaten mede-eigenaar van Alfa worden.  

Alfa is voor 100 procent eigendom van de medewerkers. Dit is een unieke structuur. In meerdere organisaties zie je een certificatenregeling, echter in veel gevallen is daarbij alsnog het merendeel van de certificaten in handen van de grootaandeelhouder(s). Bij Alfa is dit niet het geval. Iedere medewerker met een vast dienstverband en ongeacht welke functie mag deze certificaten aankopen. 

van de certificaten is 57 procent in handen van medewerkers die tekenbevoegd zijn en 43 procent is in handen van de overige medewerkers. Of je secretaresse bent,   assistent accountant of directeur, iedereen met een vast dienstverband mag certificaten kopen. 

Het aantal uitstaande certificaten is in 2023 toegenomen met ongeveer 50.000 stuks tot 3.243.000 stuks (ultimo 2022: 3.193.000). Het rendement op de certificaten (bepaald op basis van de waarde per 1 januari) bedraagt in 2023 11,2 procent. Met het eigenaarschap van de medewerkers is beoogd een positieve impuls te geven aan de betrokkenheid bij Alfa en haar klanten.