Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Controlepraktijk: Alfa Registeraccountants

Alfa Registeraccountants, de controlepraktijk van Alfa voert wettelijke controles uit op jaarrekeningen van de grotere middelgrote ondernemingen. Daarnaast doen we ook vrijwillige controles en overige assurance opdrachten. We geven verklaringen af over de betrouwbaarheid van de gegevens in een jaarrekening en of ze een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.

De toepasbaarheid van wet- en regelgeving

In 2023 hebben we een hernieuwde visie op de controlepraktijk uitgewerkt zodat we beter kunnen inspelen op de snel veranderende wereld om ons heen. Binnen de controlepraktijk hebben wij en onze klanten al jaren te maken met toenemende wet- en regelgeving. Ook toezichthouders toetsen steeds nadrukkelijker in hoeverre we de regels gevolgd hebben. De complexiteit van al die regels maakt dat wij steeds de vraag stellen wat de onderliggende bedoeling is van die regels, omdat wij de menselijke maat, vertrouwen en kwaliteit net zo belangrijk vinden. Onze conclusie is dat we zelf blijven nadenken en dat we de omgeving waarin de klant acteert proberen te begrijpen. Andersom geldt dat als de klant de regels niet naleeft, wij niet voor die klant kunnen werken.

Investeren in de toekomst

Alfa’s controlepraktijk heeft een prima jaar gedraaid in 2023. Dat voelt goed omdat we de winst investeren in technologie, onze mensen en in onze duurzaamheidstaken. Uiteindelijk komt ons resultaat ook ten goede aan de maatschappij, een duurzaam bedrijfsmodel. Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld de Summer Course: twee dagen lang nieuwe dingen leren. Als onderdeel van teambuilding hebben we samen een fiets in elkaar gezet, dat symbool stond voor 13 fietsen die we aan een project in Afrika geschonken hebben.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in onze strategie. Vanwege intrinsieke motivatie, maar ook vanwege de komst van de nieuwe EU-wetgeving, de CSRD. Wij krijgen de taak om voor de grotere bedrijven ‘assurance’ te geven. Dit betekent dat we ‘zekerheid’ moeten geven aan de geïntegreerde rapportages van onze klanten. Binnen ons team hebben we een koplopersteam geformeerd. Deze collega’s gaan vanuit passie als eerste met dit onderwerp aan de slag en zijn het afgelopen jaar opgeleid tot CSRD-experts. De CSRD leidt tot transparantie en inzichten. We gaan met klanten in gesprek over waar ze staan, en welke verbeteringen en kansen de CSRD hen gaat bieden. Het is een groot onderwerp, wij proberen het behapbaar te maken voor ondernemers.

“Onze nieuwe visie centreert zich op de oneindige beweging tussen vertrouwen en controleren. Het een kan niet zonder het ander. De bedoeling is dat we – de controlepraktijk en onze klanten - vanuit vertrouwen samenwerken.” – Marleen van Herpt, directeur Alfa Registeraccountants

In 2023 zijn we ook verdergegaan met de inzet van data-analyse. Ieder bedrijf beschikt over een enorme hoeveelheid data. Maar, soms is de data niet zo betrouwbaar. Met de data-analyse zorgen we voor inzichten die ten goede komen aan de controles. Tegelijkertijd delen we onze bevindingen met klanten zodat zij hun data beter op orde kunnen krijgen.

De medewerkers van O-Twee Audit B.V. brengen vernieuwing mee en voegen dit toe aan onze organisatie en ons team.

Vooruitblik

In vervolg op de hernieuwde visie op onze controlepraktijk in 2023, gaan we deze in 2024 breed in de praktijk brengen. We hebben vanuit het leiderschap nagedacht over hoe we dit als team willen doen. Nu ligt er de uitdaging om te zorgen dat iedere collega daar op zijn of haar eigen manier aan bijdraagt. Dat doen we bijvoorbeeld met talentmanagement: juist een diversiteit aan talenten in teams zorgt voor werkplezier en goede resultaten.

In 2024 staat onze groeiambitie op de agenda om met kwaliteit inhoud te kunnen blijven geven aan de toenemende regels. Zo kunnen we ook investeren in onze medewerkers, technologie en duurzaamheid. Om reisafstanden te beperken en dicht bij onze klanten te zijn, willen we ook meer landelijke dekking van onze controlepraktijk bereiken.