Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Milieu-informatie

Als B Corp willen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier zaken doen. Dat betekent waarde toevoegen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Het betekent ook dat we een goede voorouders willen zijn voor toekomstige generaties. Belangrijk daarbij is een verantwoorde omgang met het natuurlijk kapitaal dat wij aan hen nalaten. Dit begint bij onze eigen interne verduurzaming. Van het berekenen en reduceren van onze CO2-footprint, onze B Corp certificering tot aan het beschrijven van onze duurzaamheidsprestaties in ons impact- & jaarverslag.

We voorzien collega’s van handvatten, kennis, urgentiebesef en helpen hen met het toepassen van duurzaamheid in de praktijk. Met klanten communiceren we om hen  te motiveren tot duurzame ontwikkeling en beantwoorden we specifieke vragen over duurzaamheid.

De volgende toelichtingen over milieugerelateerde duurzaamheidsthema’s hebben we opgenomen in dit verslag.

Drie andere duurzaamheidsthema’s behandelen we in dit verslag als zijnde niet-materieel. Een korte toelichting hierop is hier terug te vinden. Dit gaat om de volgende thema’s:

    • Vervuiling (ESRS E2)

    • Water (ESRS E3)

    • Biodiversiteit (ESRS E4).