Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Assurancepraktijk

De wettelijke en vrijwillige assurance-opdrachten zijn binnen Alfa ondergebracht binnen Alfa Accountants. Alfa Accountants is een rechtspersoon, die beschikt over een niet-OOB-vergunning van de AFM. In totaal verricht Alfa Accountants 143 wettelijke controleopdrachten en 43 vrijwillige controleopdrachten. De wettelijke controleopdrachten worden uitgevoerd door zeven externe accountants. De vrijwillige controleopdrachten worden uitgevoerd door de zeven externe accountants en één tekenend accountant. Het totale team bestaat ultimo 2020 uit 59 medewerkers (50,5 fte's).

Bureau vaktechnisch assurance staat onder leiding van Wilco van der Spek en bestaat uit 2,5 fte’s. Dit bureau wordt ondersteund door operationele medewerkers.

Alfa Registeraccountants is gevestigd in Nijkerk en heeft ‘satellietkantoren’ in Naaldwijk, Sneek, Gorinchem en Zelhem.

Binnen de assurancepraktijk is een externe compliance officer benoemd, die primair rapporteert aan de directie van Alfa Accountants en ook minimaal twee keer per jaar spreekt met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Jaarlijks vinden er verschillende kwaliteitsonderzoeken plaats. Naast de OKB’s, inspecties en coaching zijn dit ook themagerichte onderzoeken. In 2020 zijn er twee themaonderzoeken uitgevoerd. Eén inzake de Wwft en één inzake fraude en corruptie.

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB)

13

Inspecties (IKO’s)

4, alle voldoende