Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenstelpraktijk

De samenstelpraktijk is ondergebracht in de juridische entiteit Alfa Accountants en Adviseurs; binnen deze organisatie zijn ruim 110 accountants werkzaam en in totaal ongeveer 800 fte’s. In totaal worden vanuit deze praktijk ongeveer 14.000 zakelijke klanten bediend. Andere diensten, zoals fiscaal en juridisch advies, bedrijfskundig advies en salarisverwerking en advisering, vinden ook plaats vanuit deze entiteit.

De samenstelpraktijk heeft een eigen bureau vaktechniek, dat bestaat uit 4 fte’s en onder leiding staat van Dirk ter Harmsel (kwaliteitsmanager). De rol van kwaliteitsbepaler binnen de Raad van Bestuur ligt sinds mei 2020 bij Arnoud Bosch.

Jaarlijks vindt er binnen de samenstelpraktijk een interne review plaats van de dossiers. Bij deze review wordt er secuur gekeken naar de vaktechnische kwaliteit alsmede naar het volgen van de interne processen (werking van het kwaliteitssysteem). In tegenstelling tot veel andere kantoren werkt Alfa hierbij niet met een simpele beoordeling van voldoende/onvoldoende, maar wordt aan elk dossier een cijfer toegekend op basis van een 10-puntsschaal. 

Deze reguliere toetsing vindt jaarlijks plaats op in totaal 120 dossiers in het COS 4410-domein en dertig in het aangifteplus-domein. In beide domeinen zien we een lichte verbetering van de kwaliteit ten opzichte van 2019. In het COS 4410-domein werd gemiddeld een 7,3 gescoord (op een schaal van 1-10) ten opzichte van een 7,2 in 2019, en in het aangifteplus-domein werd gemiddeld een score van 7,7 behaald ten opzichte van 7,4 in het jaar ervoor. Kantoren die lager scoorden dan een 7, dienen een verbeterprogramma op te stellen en door te voeren.

Hieronder zijn de uitkomsten van de laatste twee jaren weergegeven:

 

2020

2019

Samenstellingsopdrachten

7,3

7,2

Aangifte-plus dossiers

7,7

7,4