Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa [18]

(in €)

2020

2019

   

Goodwill

65.000

0

Bedrijfsgebouwen en terreinen

399.742

0

 

464.742

0