Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa [17]

(in €)

2022

2021

   

Bedrijfsgebouwen en terreinen

(318.460)

0

Betreft een terugneming van waardevermindering in verband met verkoop pand.