Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Belastingen [21]

(in €)

2022

2021

   

Vennootschapsbelasting huidig boekjaar

3.316.761

2.790.892

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren

30.243

0

 

3.347.004

2.790.892

De belasting over het resultaat kan als volgt worden toegelicht:

(in €)

2022

2021

   

Resultaat voor belastingen

13.231.022

11.151.446

Vennootschapsbelasting huidig boekjaar

3.316.761

2.790.892

   

Effectief belastingtarief

25,1%

25,0%

Toepasselijk belastingtarief

25,8%

25,0%

De afwijking van het toepasselijk belastingtarief wordt veroorzaakt door het verschil in tarief voor de eerste trede van de belastingschijf (Alfa Top-Holding B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V. en Alfa Consultants B.V.), verwerking van de EIA-aftrek en de beperkt aftrekbare kosten.

Alfa Top-Holding B.V. vormt samen met Alfa Adviesgroep B.V. en Alfa Accountants B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2023 is Alfa Accountants B.V. ontvoegd uit de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

Gemiddeld aantal werknemers

In 2022 waren er gemiddeld 901 personeelsleden in dienst op basis van voljaarsequivalenten, waarvan uitvoerend 743 en ondersteunend 158 (2021: 873, waarvan uitvoerend 733 en ondersteunend 140).

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland werkzaam (2021: 0).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

(in €)

2022

2021

   

Bestuurders

1.236.633

1.157.411

Raad van Commissarissen

120.613

111.347

Honoraria van de onafhankelijke (externe) accountant

In de jaarrekening zijn opgenomen de volgende honoraria van BDO Audit & Assurance B.V., die ten laste zijn gekomen van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382 a BW.

BDO Audit & Assurance B.V. 

(in €)

Onafhankelijke (externe) accountant

  

Onderzoek van de jaarrekening

102.500

Andere controleopdrachten

0

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

Andere niet controlediensten

0

Totaal 2022

102.500

  

Onderzoek van de jaarrekening

102.500

Andere controleopdrachten

0

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

Andere niet controlediensten

0

Totaal 2021

102.500