Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa [17]

(in €)

2020

2019

   

Goodwill

792.750

616.418

Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.321.072

1.289.579

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.311.545

1.312.005

 

3.425.367

3.218.002

Boekresultaat

(165.926)

(41.229)

 

3.259.441

3.176.773