Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Langlopende schulden

Overige schulden [28]

Het verloop van de overige schulden is als volgt:

(in €)

2020

2019

   

Stichting Alfa Omega

  

Stand per begin boekjaar

5.083.089

5.441.856

Aflossing boekjaar

(387.468)

(358.767)

Stand per einde boekjaar

4.695.621

5.083.089

Aflossingsverplichting volgend boekjaar

(418.466)

(387.468)

Stand per einde boekjaar

4.277.155

4.695.621

Dit betreft een achtergestelde, oorspronkelijk 30-jarige, annuïteitenlening verstrekt door Stichting Alfa Omega (geen verbonden partij). De lening is in 1999 aangegaan voor een bedrag van € 8.940.476 en wordt in 30 jaar afgelost naar nihil. De rente van de annuïteitenlening bedraagt 8%. Voor de annuïteitenlening is geen zekerheid gesteld. De lening is achtergesteld ten opzichte van de bankiers.
 

Looptijd in €

< 1 jaar

1 en 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Annuïteitenlening

418.466

2.036.505

2.240.650

4.695.621