Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwe medewerkers 

In 2022 hebben we 179 nieuwe medewerkers weten aan te trekken en in hetzelfde jaar zijn 127 medewerkers uitgestroomd. Alfa is in 2022 dus met 52 medewerkers gegroeid en het verloop was 13 procent. De arbeidsmarkt kreeg focus, onder andere door opstarten van een taskforce met de opdracht om de instroom en het behoud van medewerkers te vergroten. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het Alfa dus gelukt om meer medewerkers aan te trekken dan er vertrokken. In de komende jaren blijft de behoefte naar nieuwe medewerkers substantieel en zal het vinden, binden en behouden van medewerkers onze focus houden.

Inwerken

De nieuwe medewerkers worden over het algemeen door de meer ervaren collega‚Äôs ingewerkt. Elke nieuwe medewerker krijgt een buddy die de medewerker wegwijs maakt binnen Alfa. Daarnaast heeft er vrijwel maandelijks een centrale introductiedag plaats gevonden. Het komende jaar wordt het onboardingprogramma uitgebreid met een volwaardig inwerkprogramma. Dit om de kwaliteit van het inwerken te vergroten en de buddy te voorzien van handvatten en ondersteuning bij het inwerken van nieuwe medewerkers.