Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Juridische dienstverlening

In januari 2022 is de UBO-actie gelanceerd, om de verplichte UBO-registratie voor ondernemers (zoals die in maatschap en bv) uit te voeren. In een maand tijd hebben 830-klanten zich aangemeld voor begeleiding door Alfa. De impact van stikstof heeft ook zijn weerslag op de bedrijfsoverdrachten in de agrarische sector. Door de introductie van de stikstofkaart op 10 juni 2022 is het aantal bancaire financieringen verminderd. 

Uit de rechtspraak is naar voren gekomen dat een fosfaatrecht toekomt aan de persoon op wiens naam het recht staat geregistreerd. Ook een gebruiker (huurder/leaser) is eigenaar. Dit heeft invloed voor de stoppende agrariër die het tijdelijke gebruik van het fosfaatrecht wil toestaan. Met name fiscale en juridische gevolgen hebben impact op de verleasing van het fosfaatrecht.

Consultatiewetsvoorstel

Opnieuw is er consultatiewetsvoorstel personenvennootschappen ingediend. Hiervoor heeft Alfa in samenwerking met de andere VLB-kantoren een zienswijze opgesteld en ingezonden. Het wetsvoorstel geeft voor de gemiddelde praktijk bij onze klanten geen oplossing, aansprakelijkheid blijft beperkt. Voor Taxvice zijn een aantal modelovereenkomsten beschikbaar. SDU heeft de modellen met vraag en antwoord toepasbaar gemaakt voor de specifieke casus.