Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Fiscale dienstverlening

Alfa is in december 2022 in de MT-1000 in de categorie fiscaal advies tot beste zakelijke dienstverlener gekozen. Dit tekent de ontwikkeling van de fiscale advisering en de waardering daarvoor bij onze klanten. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt groeit het aantal fiscalisten bij Alfa nog altijd. Verder was 2022 in fiscaal opzicht een bewogen jaar, met veel wijzigingen en adviesmogelijkheden.

Belangrijke ontwikkelingen

Het jaar 2022 stond in het teken van de ontwikkelingen rondom box 3. Dit begon met het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Daaruit bleek dat de box 3-wetgeving in strijd was met het eigendoms- en discriminatieverbod EVRM. Dit arrest had en heeft veel impact op onze praktijk. Wij hebben bijvoorbeeld onze klanten meerdere keren gemaild, onder andere om de behoefte aan ondersteuning te peilen.

Andere belangrijke ontwikkelingen in 2022 waren de doorontwikkeling van producten voor financiële planning, de robotisering van berekeningen voor pensioen, lijfrente en oudedagsverplichting en een samenwerking met het RB rondom de opleiding van onze junior fiscalisten. Belangrijk was ook de doorontwikkeling van de applicatie voor adviestrajecten, Taxvice.

Uitdagingen voor de toekomst

De technologische ontwikkeling in de fiscale advisering zal in hoog tempo doorgaan. Het is een uitdaging om daarbij te blijven aanhaken. Zo wordt het gebruik van data voor het proactief signaleren van adviesmogelijkheden voor de klant steeds belangrijker. In een decentrale organisatie als Alfa blijven wij onze adviseurs ontwikkelen zodat ze aan de veranderende klantvraag kunnen voldoen.