Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De structuur van Alfa

De juridische structuur van Alfa is uniek binnen de accountancy: de eigendom is geheel in handen van haar medewerkers, die via certificaten van aandelen financieel gerechtigd zijn in de organisatie. De zeggenschap over deze aandelen ligt bij de Stichting Administratiekantoor Alfa (STAK), die ook formeel aandeelhouder is. De organisatie wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van de structuurvennootschap. In BETA B.V. worden sinds 2022 geen bedrijfsactiviteiten meer verricht. 

Onze eigenaren: MEBO

Alfa heeft bijzondere eigenaren: De medewerkers van de kantoren, want bij Alfa kunnen medewerkers via de MEBO (Management and Employee Buy Out) door de aankoop van certificaten mede-eigenaar van Alfa worden.  

Alfa is voor 100 procent eigendom van de medewerkers. Dit is een unieke structuur. In meerdere organisaties zie je een certificatenregeling, echter in veel gevallen is daarbij alsnog het merendeel van de certificaten in handen van de grootaandeelhouder(s). Bij Alfa is dit niet het geval. Iedere medewerker met een vast dienstverband en ongeacht welke functie mag deze certificaten aankopen. 

57 procent van de certificaten is in handen van medewerkers die tekeningsbevoegd zijn en 43 procent is in handen van de overige medewerkers. Of je secretaresse bent, junior assistent accountant of directeur, iedereen met een vast dienstverband mag certificaten kopen. 

Het aantal uitstaande certificaten is in 2022 toegenomen met ongeveer 66.000 stuks tot 3.193.000 stuks (ultimo 2021: 3.127.000). Het rendement op de certificaten (bepaald op basis van de waarde per 1 januari) bedraagt in 2022 15,9 procent. Met het eigenaarschap van de medewerkers is beoogd een positieve impuls te geven aan de betrokkenheid bij Alfa en haar klanten.